Privacy verklaring

Privacy verklaring Stichting ANMEC Amsterdam, KvK nummer 41212219

Inleiding
In deze privacy verklaring lees je alles over de manier waarop ANMEC persoonsgegevens verzamelt en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar de gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen gegevens opgeslagen worden. De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.
ANMEC is een non-profit organisatie met ANBI status. Wij zijn een expertisecentrum voor educatie en duurzaamheid.
Bewustwording en alertheid is een belangrijke preventieve actie. Daarom wordt dit onderwerp regelmatig intern besproken.

Doel gegevens
Er zijn verschillende redenen waarom een organisatie persoonsgegevens mag verwerken. Altijd geldt dat er toestemming van de betrokken persoon moet zijn. Voor ANMEC geldt dat gegevensverwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van onze overeenkomsten, voor het nakomen van verplichtingen en voor de vervulling van een taak van algemeen belang.
Er wordt voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld door ANMEC. Deze worden hieronder toegelicht. De gegevens zijn primair voor intern gebruik en worden zonder toestemming niet aan derden verstrekt.

Sollicitanten
Gegevens van sollicitanten worden verwijderd nadat de sollicitatieprocedure is afgerond tenzij de sollicitant nadrukkelijk toestemming heeft gegeven om zijn/haar gegevens te bewaren.

Het versturen van nieuwsbrieven.
ANMEC stuurt via e-mail nieuwsbrieven. Wij gebruiken daarvoor het programma Mailchimp. Deze nieuwsbrieven zijn gericht op kennisdeling. Je naam en e-mailadres zijn in het verleden verzameld omdat je je hebt aangemeld voor de nieuwbrief. Mogelijk hebben wij je in het verleden mondeling gevraagd om je aan te melden. Het is altijd mogelijk je voor de ANMEC nieuwsbrief af te melden of je gegevens aan te passen.

Website ANMEC
De website van ANMEC verzamelt gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van website bezoek of de pagina’s die veel bezocht worden.

Customer Relations Management Systeem
ANMEC maakt gebruik van een CRM systeem waarin we NAW-gegevens van onze contacten opslaan. In dit CRM systeem worden ook gespreksverslagen en formele documenten van onze opdracht- en subsidiegevers vastgelegd.
Uitgangspunt is dat we alleen contactgegevens bewaren van mensen en organisaties waarmee we regelmatig contact hebben. Contactgegevens ouder dan 5 jaar die niet meer gebruikt worden, verwijderen wij.

Uitleensysteem NatuurMEdiatheek
Wij verwerken persoonsgegevens in de NatuurMEdiatheek voor de volgende doeleinden:
• voor het uitvoeren van het door ons afgesloten NatuurMEdiatheek-lidmaatschap, waaronder begrepen de registratie van geleende en geretourneerde items uit onze collectie en het incasseren van de lidmaatschapsgelden;
• om in contact te kunnen treden en te reageren op gestelde vragen;
• om informatie te verstrekken over nieuwe producten en/of diensten en aanbiedingen van onze NatuurMEdiatheek.
• voor het kunnen verrichten van marktonderzoek en onderzoek naar onze dienstverlening

Leveranciers
ANMEC doet alleen zaken met partners en leveranciers die voldoen aan de actuele wettelijke privacy eisen.

Beveiliging, hard- en software
Persoonsgegevens zijn op verschillende plaatsen opgeslagen, online dan wel offline.
ANMEC draagt er zorg voor dat onafhankelijk van waar de gegevens zijn opgeslagen dit op een veilige manier gebeurt en maakt alleen gebruik van partijen die hier zorg voor dragen.
Gegevens kunnen alleen via een beveiligde verbinding worden geraadpleegd door onze werknemers.
De taken van de privacy officer zijn belegd bij de directeur van ANMEC, Ingrid Brekelmans. Als een organisatie of persoon inzicht wil in de gegevens die wij hebben opgeslagen kunnen zij met de privacy officer contact opnemen.