NME Fonds 2019

Wat is het NME Fonds Amsterdam?
Het NME Fonds is een fonds dat de gemeente Amsterdam beschikbaar stelt om natuur en duurzaamheidseducatie te stimuleren in Amsterdam. Zowel bewonersgroepen werkzaam in natuur en duurzaamheid als projecten van stichtingen en verenigingen kunnen in aanmerking komen voor financiële ondersteuning uit het NME Fonds.  

Waarom Natuur en Duurzaamheidseducatie?
Wij geloven dat een gezonde duurzame omgeving dichtbij de natuur mensen verrijkt en essentieel is om een gezond leven te hebben. Ook geloven wij dat mensen willen ontdekken, verkennen en leren in hun eigen tempo en ritme. En dat willen we ondersteunen en stimuleren.   

Wat doet het NME Fonds?
Het NME Fonds ondersteunt initiatieven voor natuur- en duurzaamheid educatie binnen gemeente Amsterdam. Het fonds is ter beschikking gesteld door de gemeente Amsterdam. Wij verzorgen de uitvoering van het fonds. Indicatief is er jaarlijks € 20.000 beschikbaar om initiatieven financieel te ondersteunen. Een onafhankelijke commissie beoordeelt de aanvragen. Aanvragen kunnen worden gedaan door bewonersgroepen als wel stichtingen en verenigingen binnen de gemeente Amsterdam. We vinden het belangrijk dat aanvragers samenwerken met andere instellingen en educatie als uitgangspunt hebben. Ook is er sprake van een maatschappelijke behoefte. 

Hoe doe ik een aanvraag bij het NME Fonds?
Wanneer je een goed idee hebt of een project voor natuur en duurzaamheidseducatie in jouw omgeving dan kan je contact opnemen met onze adviseur Lidy Zeinstra. We kunnen jouw project-idee bespreken en kijken of je in aanmerking komt voor een bijdrage uit het NME Fonds. Vervolgens doe je een officiële aanvraag voor een bijdrage. Natuurlijk kan je ook direct een aanvraag indienen. De deadline voor de aanvragen is 31 maart.  

Uitgebreidere beschrijving procedure en voorwaarden: Voorwaarden_ NMEfonds_2019.pdf 

Aanvraag NME Fonds
Aanvraagformulier NME Fonds 2019: 2019 NME-fonds_Format_subsidieaanvraag.pdf
Let op: De deadline voor de aanvragen is 31 maart.  

 

Welke projecten kregen een bijdrage uit het NME Fonds 2018?

Help de bij te overleven - Stichting Beelease
In Noord wordt er gewerkt aan een 15 kilometer lang Bloemenlint. In een kweekkas worden waardplanten opgekweekt als werkervaringsproject van de afdeling Werk Participatie en Inkomen. Met het Damstede Technasium ontwerpen ze een klimaatcomputer voor het kweken van de planten. Dit project is voor het lesprogramma om de leerlingen voldoende kennis te geven. 

Je eigen Paradijs: tuinlessen - De Tuin van Jan
Met dit project willen ze het bestaande lesprogramma uitbreiden en opschalen. Er wordt een nieuwe tuinles voor groep 7/8 gemaakt, een handleiding voor de lessen voor onder- en middenbouw en een werkboekje om de leerkracht te ondersteunen. Om dit organisatorisch goed te regelen zullen lesgevers worden opgeleid. 

De Tropentuin - De Gezonde Stad
Op het depotdak van het Tropenmuseum zijn het KIT, HET SDG House en De Gezonde Stad een gemeenschappelijke moestuin aan het aanleggen. In dit project organiseren zij een workshopreeks "moestuinieren" voor de buurtbewoners en schoolkinderen. 

Plastic Upcycling workshops - Groen Gemaal
Door workshops te geven aan groep 6 en 7 willen ze de kennis over de afvalproblematiek vergroten. Door een product met 3D-geprint gerecycled plastic wordt de bijdrage van de kinderen zichtbaar gemaakt voor anderen. 

Hoe Duurzaam Leef jij? Bewustwordingscampagne - Anne Reinke & Anja Koelstra
Met deze campagne willen ze de bewoners in Zuid inspireren en enthousiasmeren om een bijdrage te leveren aan duurzaamheid. In dit project starten ze met een expositie waar korte films en portretten worden getoond van buurtbewoners die nu al actief zijn. Verder willen ze netwerkbijeenkomsten organiseren en gastsprekers uitnodigen.  

Groenproject Wijkclub GroenRijk NoordWest Amsterdam 2018 - Greenkids
De Natuurclub GroenRijk is ontstaan uit een samenwerking van verschillende organisaties in Noord. In dit voorstel willen zij 3 keer 10 lessen organiseren waarbij ze spelenderwijs, seizoensgerichte activiteiten organiseren, op basis van het Vreedzame School Principe. Daarbij werken ze aan een buurtmoestuin, een bloemenlint en een groen schoolplein.

Natuurcolleges in Nieuw West - Livi Landen
Met drie interactieve colleges willen zij bewoners informeren over de ecologie van verschillende diersoorten (bijen, vleermuizen en gierzwaluwen) zodat zij de omgeving groener en insectvriendelijker maken.