Hoge betrokkenheid bij eerste inspiratiesessie 

Geplaatst op:

Hoge betrokkenheid bij eerste inspiratiesessie 

In ons streven om Duurzaamheid in het DNA van de jeugd te krijgen organiseren wij dit jaar meerdere inspiratiesessies. Samenkomen, luisteren, spelen, praten en onderzoeken. Wij geloven in het motto 'It takes a village to raise a child' en daarom willen wij die 'village' kennen, helpen en versterken. In deze eerste sessie stond centraal: Hoe kan geluk duurzaamheid versterken? 

Deze eerste inspiratiesessie leverde al direct enkele mooie verbindingen en reacties op. "Ik heb de afgelopen weken met veel academici gediscussieerd over deze onderwerpen", deelde Prof. Dr. Arnold van der Valk, persoonlijk hoogleraar in de ruimtelijke planning aan Wageningen Universiteit aan het eind met de aanwezige groep. "Maar ik heb nu in dit half uurtje al meer nieuwe inzichten gekregen dan in al die tijd bij elkaar opgeteld."

De inzichten van Van der Valk en de andere aanwezigen kwamen tot stand in de Laranjazaal van de Hortus Botanicus. Daar kregen de deelnemers uit het rijke netwerk van ANMEC, na een welkomstwoord van onze directrice, eerst een kort inkijkje in ANMEC's strategie voor de komende vier jaar. Daarna nam biologiedocent en gelukspsycholoog Jacqueline Boerefijn de show over. In een academisch onderbouwd verhaal met veel humor en interactie nam ze ons mee in de werking van geluk en de effecten daarvan op onze gezondheid, ons denken en ons handelen. 

Zo blijken hoop en geluk sterk beinvloed te worden door de interne factoren als kunnen omgaan met emoties, vertrouwen in anderen en het gevoel van betekenis te zijn voor je omgeving. Externe geluksfactoren zijn de mogelijkheden om te leren, keuzevrijheid en een veilige gezonde leefomgeving met veel groen.

Daar ligt ook de verbinding met ons werk: kinderen opvoeden tot (zelf)bewuste burgers, die willens en wetens kunnen bijdragen aan een gezonde toekomst van henzelf en hun omgeving. Jacqueline drukt ons op het hart dat mensen het meest geactiveerd worden door een positieve insteek. 

De 60 deelnemers vanuit de gemeente, basisscholen, kinderopvang, groene initiatieven, voortgezet onderwijs en NME organisaties stortten zich vervolgens met deze nieuwe inzichten op de vier grote thema's uit het strategisch plan ANMEC 2018- 2022: 1. Klimaatverandering en duurzame energie 2. Afval en grondstoffen 3. Duurzame voedselproductie en -consumptie 4. Groen in de Leefomgeving van kinderen.

De open discussies die aan de vier tafels ontstonden zorgden voor aardig wat gefrons, gelach en hier en daar de eerste interessante kruisbestuivingen. Hoe zorgen we samen voor effectievere educatie? En hoe zorgen we ervoor dat we samen als leefomgeving het kind zo opvoeden dat het opgroeit tot een volwassen mens met natuur, milieu en duurzaamheid in het DNA? 

Het geheel deed nogal wat stof opwaaien en daar werd tijdens de aansluitende netwerkborrel ook uitgebreid over doorgesproken. Mooi om te constateren dat er sprake was van een ‘vrolijk professionele betrokkenheid.. 

Vanuit ANMEC willen wij iederéen iedereen bedanken die heeft bijgedragen aan de discussies en de netwerkgesprekken achteraf. Wij hebben genoten van het enthousiasme en de actiebereidheid van onze groep. Gelukkig waren er ook tips voor verbetering, maar dat het goed en erg prettig is om op deze manier met elkaar in contact te komen is voor ons te meer bewezen. Dat maakt het nog leuker om vooruit te kijken naar onze volgende inspiratiesessie.