Groen Platform Amsterdam

Het Groen Platform Amsterdam (GPA) is een onafhankelijk samenwerkingsverband van organisaties, die zich richten op behoud en ontwikkeling van het groen in en rond Amsterdam. Via het GPA worden kennis, inzichten en belangen op elkaar afgestemd en wordt de maatschappelijke betrokkenheid bij groen in Amsterdam versterkt. Ook kan het GPA onderzoeken initiëren en begeleiden en optreden als strategisch gesprekspartner voor de gemeente. De deskundigheid van het GPA is op alle niveaus: ruimtelijk in de zin van de straat, de buurt, de stadsdelen en de grotere groengebieden in en rond de stad en inhoudelijk in de zin van leefbaarheid, recreatie, gezondheid, klimaat, natuur, ecologie, biodiversiteit en sociaal.    

 

Deelnemende organisaties

 • Amsterdam Natuur- en Milieueducatie (ANMEC) 
 • Instituut voor Natuureducatie (IVN) Amsterdam 
 • Natuur- en Milieuteam (NMT) Zuid 
 • Parkenoverleg Amsterdam 
 • Bond van Volkstuinders 
 • Ledencommissie Natuurmonumenten Amsterdam 
 • Vogelwerkgroep Amsterdam 
 • Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging (KNNV) Amsterdam  
 • Stichting Beschermers Amstelland 
 • Amsterdam Rainproof 
 • Buurtgroen020 
 • West-Indische Buurt in Transitie 
 • De Gezonde Stad 
 • Jungle Amsterdam  
 • Bloei & Groei 

 

Meedoen? 

Wil je meer weten over het GPA en waar we mee bezig zijn? Of wil je jouw organisatie aansluiten bij het GPA neem dan contact op met onze adviseur Lidy Zeinstra (zeinstra@anmec.nl)