ANBI

Stichting ANMEC is door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en daarmee een geschikte organisatie voor de regeling Vrijwilligerswerk in de WW. Ook is ANMEC vrijgesteld van schenkings- en successierecht; je kunt je giften aan ANMEC onder voorwaarden gedeeltelijk aftrekken van je belasting. 
Meer informatie over de geldende belastingregels rond giften is te vinden op de website van de Belastingdienst.
Voor de ANBI-status dienen diverse gegevens openbaar beschikbaar te zijn op de website: