Leren over afval in de stad

Amsterdam streeft naar een circulaire stad in 2050, waarin we ons afval goed kunnen scheiden, zuinig omgaan met grondstoffen en afval weer grondstof wordt. In de kinder global goals is dit omschreven als Beter benutten: "Beter Benutten betekent dat we willen leven in een wereld zonder afval en verspilling. We gaan verstandig om met alles wat we uit de grond halen (bijv. mijnbouw, olie, gas en kolen) en zijn zuinig op onze grondstoffen. We proberen om niks weg te hoeven gooien."

Hiervoor is leren over afval nodig, zodat we 

  • kennis opdoen, bijvoorbeeld over de organische kringloop (na gebruik veilig terugstromen naar de natuur), de technische kringloop (onderdelen/producten gaan terug in het productieproces) en het verschil kennen tussen hergebruik en circulair.
  • inzichten krijgen, bijvoorbeeld het belang van zo min mogelijk waardeverlies, kringlopen sluiten en veranderingen in individuele voorkeuren en gedrag
  • vaardigheden oefenen, bijvoorbeeld circulair kunnen ontwerpen en kunnen werken met nieuwe businessmodellen

In Amsterdam werken veel organisaties samen aan afvaleducatie. Gemeente Amsterdam realiseert momenteel een overzicht van het aanbod voor basis- en voortgezet onderwijs, dat is straks te vinden via deze pagina.

"Circulair werken op school of in de buurt is een klus, maar wel een hele leuke klus" 

Wil jij aan de slag met het thema afval en circulair? Bij ANMEC vind je informatie, activiteiten en lesmateriaal over zwerfafval, afval scheiden en gedragsverandering. Denk aan hulp bij het afvalvrij maken van jouw school, gastlessen over afvalscheiden en recycling, materialen om zelf papier te maken van oud papier, prikstokken en hesjes voor zwerfvuilacties, invulling geven aan het thema afval binnen Eco-Schools. Ik denk graag met je mee. 

Elena

Je kan me via de mail bereiken op elena@anmec.nl

 

Meer info