Jong Leren Eten

Jong Leren Eten is een rijksprogramma dat wordt ondersteund door ANMEC. 

Jong Leren Eten staat voor: 'Zoveel mogelijk kinderen en jongeren meer structureel in aanraking laten komen met informatie en activiteiten over voedsel/voeding met als uiteindelijk doel dat zij leren om gezonde én duurzame keuzes te maken.' Het programma Jong Leren Eten 2017-2020 is een initiatief van het ministerie van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en wordt uitgevoerd in samenwerking met het ministerie van VWS.

In elke provincie is er een provinciale Makelaar actief; in Noord-Holland is dat Annette de Vries van ANMEC. Amsterdam is met alle activiteiten rond voeding in de stad bovendien een inspirerend voorbeeld voor veel andere gemeenten.

Jong Leren Eten werkt nauw samen met lokale organisaties voor gezondheidspreventie, natuur- en duurzaamheidseducatie, JOGG, stadslandbouw en buurtmoestuin-initiatieven en anderen die het ook belangrijk vinden dat kinderen al jong meer leren over voedsel. 

Voor meer info kijk op www.jonglereneten.nl 

Meer info