Het Groene Spreekuur

In het Groene Spreekuur zoeken we samen met experts en elkaar naar oplossingen voor uitdagingen die er spelen binnen de kindomgeving (school, thuis, buurt, opvang) of een bepaald thema.

Eerdere edities

 

School

 

Buurt 

 

 

Opvang

 

Thuis

 

 

Laatste spreekuur

Het Groene Spreekuur voor scholen over Buitenles

 

Meer informatie:

Materialen in de NatuurMEdiatheek gericht op buitenles

Inspiratiepakketten, spellen en boeken voor groep 1/2, 3/5 en 6/8 met lessen, voorbeelden uit de natuur en materialen om buiten mee op onderzoek uit te gaan over uiteenlopende thema’s zoals

Uitgewerkte pakketten

  • Biomimicry – Vraag het de natuur! – voor groep 6/8. Met voorbeelden van uitvindingen die afgekeken zijn van de natuur en een lesbeschrijving ontwerpend leren waarbij leerlingen hun ontwerp inspireren op een bijzondere eigenschap van een plant of dier in de schoolomgeving. Kabouterpad – voor groep 1/2. Met materialen voor het uitzetten van een ontdekpad in de groene schoolomgeving voor kleuters. Keus uit 40 verschillende opdrachten in vier seizoenen.
  • Kleine beestjes detective – voor groep 3/4. Met deze leskist verkennen leerlingen de directe omgeving van hun school vanuit het perspectief van een pissebed, regenworm of slak. Een combinatie van leren over natuur en oefenen met onderzoek doen, woordenschat, mondelinge communicatie en functioneel lezen en schrijven. Een combinatie van lessen in de klas en ontdekpad in de schoolomgeving.
  • Kijk in je wijk – voor groep 4-6. Leerlingen gaan het gebied rondom de school verkennen. De opdrachten dagen uit om beter te kijken naar hun directe omgeving. Natuurbeleving staat daarbij centraal. Rugzak met 30 opdrachtkaarten en alle spullen die je erbij nodig hebt, te gebruiken in elke schoolomgeving. Even d’r uit – Box met 100 kaarten (25 per bouw) met buitenopdrachten die maximaal 15 minuten duren, voor de vakgebieden rekenen, taal, techniek, kunst en filosofie. De kaarten voor rekenen, taal en techniek zijn gebaseerd op gangbare methodes voor deze vakken. Bij het maken van de kunstkaarten is gebruik gemaakt van de expertise van mensen uit de (educatieve) kunstsector.

Ook leren over weer en seizoenen leent zicht voor buiten meten en ontdekken:

Veldwerkkisten voor de bovenbouw, met onderzoeksopdrachten en alle benodigde materialen, over diverse thema’s:

Websites met meer inspiratie voor lessen in de (groene) schoolomgeving:

  • NME-gids Amsterdam – alle natuureducatie aanbod in de gemeente Amsterdam.
  • NU naar buiten – 100+ natuuropdrachten van Natuurwijs en Staatsbosbeheer
  • Buitenlesdag – databank voor lessen op het schoolplein door Jantje beton en IVN
  • NME-gids.nl – Overzichtspagina van alle gemeenten die hun NME-aanbod in de NME-gids hebben staan. aanbod.html?search=vlinders

 

 

  

 

 

Meer info