Groen Platform Amsterdam

Groen Platform Amsterdam (GPA) is een onafhankelijk samenwerkingsverband van (stedelijke en lokale) groene organisaties, initiatiefnemers, ondernemers en bewonersgroepen. Doel van het GPA is om kennis en inzichten te delen en daardoor de maatschappelijke betrokkenheid bij het groen in Amsterdam te versterken . Door onze gebundelde kennis en ervaring kunnen we de gemeente adviseren tijdens overleggen over groenbeleid van de stad. Ook initieert en begeleidt het GPA verschillende onderzoeken op het gebied van stedelijk groen.

Nieuwe partijen zijn van harte welkom om zich (gratis) aan te sluiten bij het GPA. Inmiddels hebben we een bereik van ca. 100.000 Amsterdammers (via de verschillende communicatiekanalen). Ook zijn er, ca. 10.000 (groene) Amsterdammers actief betrokken. Graag willen we deze groene beweging verder ontwikkelen en versterken. Samen werken we zo aan een groene, gezonde en duurzame stad met betrokken, bevlogen en trotse Amsterdammers! Voor meer informatie kan je contact opnemen met Lidy Zeinstra, lidy@anmec.nl

Groen Platform Amsterdam bundelt inspraak op Groenvisie tot voorstel

Het GPA is de strategisch gesprekspartner voor de gemeente m.b.t. de ontwikkeling en uitvoering van de stedelijke Groenvisie. Onlangs is de concept Groenvisie vrijgegeven voor inspraak. Het GPA bundelde de krachten en schreef een inspraakvoorstel op basis van input van de aangesloten organisaties. Deze werden gevraagd om een reactie op hoofdlijnen op de Groenvisie. Uit alle feedback werd een advies geschreven en ingediend bij de gemeente. Ook individueel reageren op de Groenvisie blijft mogelijk, de inspraak periode loopt tot 25 juni.

Meer informatie hierover en de Concept Groenvisie 2050 zelf vind je hier.

De gebundelde inspraak namens leden van GPA vind je hier.

Het kernteam van het GPA bestaat uit:

  • Lidy Zeinstra (ANMEC; coördinator), lidy@anmec.nl
  • Paul de Dooij (Buurtgroen020.nl), groenambassadeur020@gmail.com
  • Lilian Voshaar (NMTzuid) Lilian@NMTzuid.nl
  • Jacqueline Rijken (Parkenoverleg), amsterdamseparken@gmail.com
  • Marinus de Jong (Ledencommissie Natuurmonumenten), marithea@xs4all.nl

Meer info