Buitenles in Amsterdam

Jaarlijks vieren we één dag per jaar de Nationale Buitenlesdag, maar het is elke dag Buitenlesdag. Ongeacht het weer. Buiten is er altijd een wereld te winnen. Een wereld vol interessante lessen, nieuwe goede manieren van leren en bijzondere leeromgevingen. Uit onderzoek blijkt dat leerkrachten meer buiten les zouden willen geven, idealiter een kwart van de lestijd, dat leerlingen buitenles leuker vinden omdat ze meer kunnen bewegen, er meer afwisseling is en er meer gebruik gemaakt wordt van de omgeving. En dat buitenles o.a. bijdraagt aan intrinsieke motivatie, leerprestaties, natuurbeleving en de gezondheid van kinderen. 

Wij geloven in het positieve effect van buitenlessen en willen samen met jullie een beweging in gang zetten. Op deze pagina laten we zien wat er buiten te halen valt voor jou als leerkracht en voor jouw leerlingen. Daarnaast verzamelen we hier zoveel mogelijk handvatten en de beste tips zodat jij er vooral ook met plezier mee aan de slag kan.

Heb je vragen of zelf nog tips, we nemen ze graag mee!


Mailen kan naar elena@anmec.nl ovv 'buitenles beweging'

 

 

Word ook onderdeel van de Buitenles Beweging  

Eén van de tips om positieve verandering voor elkaar te krijgen is: maak een groepje. Want samen kom je verder, hou je het veranderproces in beweging en inspireer je elkaar. Ook voor meer buiten lesgeven zoek je beter een maatje met wie je samen op kunt trekken. Hoe leuk zou het zijn om met leerkrachten in Amsterdam een netwerk voor buitenles te vormen? Denk aan praktische uitwisseling, bezoek aan elkaars schoolplein, etc. We ontmoeten elkaar online en offline. Doe je mee?Meer info

 

Literatuurstudie effecten buitentijd en buitenles

 

Mark Mieras is wetenschapsjournalist gespecialiseerd in neuropsychologie (zie www.mieras.nl). Eerder schreef hij onder andere de literatuurstudie “Beetje groen, grote invloed” over groene schoolpleinen. Hij schreef deze literatuurstudie in opdracht van Jantje Beton en IVN Natuureducatie in het kader van de Nationale Buitenlesdag. 


Meer info

 

Het Gewoon Doenboek (voor Leerkrachten) 

Een doeboek vol tips voor jouw buitenles  

Meer info

 

Whitepaper 'Roep om Groene Schoolpleinen'

'Nederland moet af van alle ‘grijze’ schoolpleinen, waar kinderen meer zijn gericht op competitie en waar meer wordt gepest dan op groene schoolpleinen.'

Meer info

 

Buitenles 2022: Hoe Klimaatproof is jullie schoolplein?

In deze les ga je met jouw klas onderzoek doen hoe klimaatproof jullie schoolplein is. Aan de hand van drie proeven komen jullie erachter welke gevolgen klimaatverandering heeft voor het schoolplein en/of de wijk. Daarna bedenken de leerlingen verschillende acties die jullie kunnen ondernemen om je omgeving beter bestand te maken tegen het veranderende klimaat. Tot slot schrijven jullie met de hele klas hier een brief over aan de nieuwe gemeenteraad (want de gemeenteraadsverkiezingen zijn dan net geweest).

Meer info

 

5 Tips voor meer Buitenles

Tip 1: Vervang een binnenles (zie poster 'Hoe maak je van je methodeles een buitenles': Poster - In 6 Stappen een Buitenles (buitenlesdag.nl)

Tip 2: Zoek een buitenlesmaatje met wie je samen op kunt trekken

Tip 3: Betrek leerlingen bij de voorbereiding en maken van regels

Tip 4: Neem buitenles op in je rooster

Tip 5: Verzamel vaak gebruikte buitenles materialen zoals klemborden, stoepkrijt, touw, fluitje, linten voor groepsindeling, etc, in een buitenleskist

 

Begeleide Buitenles 

In april kun je een begeleide Les op maat- Buitenlesdag aanvragen. 

 

Buitenles Inspiratiesessie (ANMEC) 

Een gesprek met verschillende experts en praktijkdeskundigen over buiten lesgeven. Mooie voorbeelden, tips en ook knelpunten bij het organiseren van een buitenles voorbij.

 

E-Learning Buitenles (IVN)

Voor ouders en leerkrachten - lessen voor alle seizoenen

Een paar natuurlessen voor elk seizoen. Voor op het schoolplein, in het park of in de tuin. Ook leuk voor volwassenen.

 

 

  


Meer Materialen uit onze Natuurmediatheek voor buitenlessen

Uitgewerkte pakketten

  • Biomimicry – Vraag het de natuur! – voor groep 6/8. Met voorbeelden van uitvindingen die afgekeken zijn van de natuur en een lesbeschrijving ontwerpend leren waarbij leerlingen hun ontwerp inspireren op een bijzondere eigenschap van een plant of dier in de schoolomgeving.
  • Kabouterpad – voor groep 1/2. Met materialen voor het uitzetten van een ontdekpad in de groene schoolomgeving voor kleuters. Keus uit 40 verschillende opdrachten in vier seizoenen.
  • Kleine beestjes detective – voor groep 3/4. Met deze leskist verkennen leerlingen de directe omgeving van hun school vanuit het perspectief van een pissebed, regenworm of slak. Een combinatie van leren over natuur en oefenen met onderzoek doen, woordenschat, mondelinge communicatie en functioneel lezen en schrijven. Een combinatie van lessen in de klas en ontdekpad in de schoolomgeving.
  • Kijk in je wijk – voor groep 4-6. Leerlingen gaan het gebied rondom de school verkennen. De opdrachten dagen uit om beter te kijken naar hun directe omgeving. Natuurbeleving staat daarbij centraal. Rugzak met 30 opdrachtkaarten en alle spullen die je erbij nodig hebt, te gebruiken in elke schoolomgeving.
  • Even d’r uit – Box met 100 kaarten (25 per bouw) met buitenopdrachten die maximaal 15 minuten duren, voor de vakgebieden rekenen, taal, techniek, kunst en filosofie. De kaarten voor rekenen, taal en techniek zijn gebaseerd op gangbare methodes voor deze vakken. Bij het maken van de kunstkaarten is gebruik gemaakt van de expertise van mensen uit de (educatieve) kunstsector.

Ook leren over weer en seizoenen leent zicht voor buiten meten en ontdekken:

Veldwerkkisten voor de bovenbouw, met onderzoeksopdrachten en alle benodigde materialen, over diverse thema’s:Meer info