Jong Leren Eten

Jong Leren Eten is een rijksprogramma dat wordt ondersteund door ANMEC. 

Jong Leren Eten staat voor: Zoveel mogelijk kinderen en jongeren meer structureel in aanraking laten komen met informatie en activiteiten over voedsel/voeding met als uiteindelijk doel dat zij leren om gezonde én duurzame keuzes te maken. Het programma Jong Leren Eten 2017-2020 is een initiatief van het ministerie van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en wordt uitgevoerd in samenwerking met het ministerie van VWS. 

Voor meer info kijk op www.jonglereneten.nl 

Samen met Amsterdam

Samen stimuleren we het ontdekken van natuur en duurzaamheid in en vooral ook mét de stad