NatuurPeuters

De natuur sluit naadloos aan bij de open en nieuwsgierige houding van jonge kinderen en biedt een onuitputtelijke bron voor ontwikkelen en leren. Jonge kinderen zijn onderzoekers van nature. Het zijn scherpe waarnemers die hun omgeving met al hun zintuigen ervaren en ontdekken. Spelen en leren in en met de natuur zou dan ook een vanzelfsprekendheid moeten zijn. Maar de natuur is voor veel peuters ver weg, letterlijk en figuurlijk.

Het Natuurpeuters project is er op gericht kwalitatief natuuraanbod voor alle peuters in onze stad te realiseren. 
De activiteiten richten zich op het spelenderwijs waarnemen, ontdekken en onderzoeken en zijn kind-volgend. Tijdens de activiteiten gaan peuters met een getrainde Natuurpeuters begeleider op ontdekkingstocht langs de elementen; aarde, water, lucht en vuur. 

- Wij willen kwalitatief natuuraanbod voor alle peuters in onze stad.
- Aanbod is kind-volgend en geeft ruimte voor onderzoeken, ontdekken en spelenderwijs waarnemen.
- De ontdekkingstocht wordt begeleid door een getrainde Natuurpeuters begeleider

Sinds het voorjaar van 2024 zijn er 7 Natuurpeuters-kisten en 16 begeleiders actief op verschillende locaties in Noord, Nieuw West en Zuid. Hieronder vind je informatie over lopende programma's en hoe je kunt deelnemen.

Wil je meer informatie over het project? Wil je het verhalenboekje ontvangen of overweeg je om deel te nemen aan het leernetwerk als Natuurpeuters locatie of begeleider? Neem dan contact op met Méla via mela@anmec.nl.

De peuters ontmoeten dieren in het water, de bodem en de lucht. We gaan op pad om hout te sprokkelen en te koken op een vuurtje. We maken de mooiste natuurkunstwerken en documenteren ons leerproces. Elke keer ontdekken Natuurpeuters iets nieuws.

Het belang van Natuurbeleving voor peuters 

Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat positieve natuurervaringen op jonge leeftijd zorgen voor een sterker gevoel van verbinding met de natuur. Op latere leeftijd stimuleert dit een duurzame houding. Dit contact tussen kinderen en de natuur wordt 'Natuurverbinding' genoemd. Het begint bij het letterlijk ervaren van de natuur en ervan kunnen genieten. Wanneer kinderen zich verbonden voelen met de natuur zullen zij haar ook willen helpen en beschermen en ontwikkelen zij een gevoel van verantwoordelijkheid voor de natuur. Je zou dus denken; hup de natuur in met die kinderen! Het blijkt echter dat kinderen steeds minder in contact komen met de natuur. Uit recent onderzoek van Jantje Beton (buitenspelen onderzoek 2018) blijkt dat kinderen in Nederland veel minder buiten spelen dan dat hun (groot)ouders vroeger deden. 14% van de kinderen speelt nu dagelijks buiten. Bij hun ouders (geboren tussen 1955 en 1985) was dit 59% en bij de grootouders (geboren tussen 1925 en 1955) 66%. Ook speelt 8% van de kinderen in het onderzoek nooit buiten. Het (zonder toezicht) buitenspelen is voor de kinderen van nu ook anders geworden. Kinderen gaan steeds vaker voor en na school naar een kinderopvangvoorziening. Daar is de natuur niet altijd toegankelijk. En dat is zonde! Natuurbeleving sluit namelijk zo mooi aan bij de ontwikkeling van het jonge kind!

Ontwikkelen in de natuur

  • Peuters verwonderen zich over alle dieren en planten die ze ontmoeten en zo ontstaat er betrokkenheid voor de wereld om hen heen. 
  • In de natuur leren peuters zichzelf, hun eigen grenzen en mogelijkheden kennen evenals de grenzen en mogelijkheden van anderen en de natuur
  • Experimenteren met natuurlijke elementen sluit naadloos aan bij de onderzoekende houding in de peuterleeftijd
  • De natuur is niet voorbedacht. Peuters kunnen zelf betekenis geven aan hun omgeving en vrij creëren met materialen
  • Natuurervaringen roepen allerlei gedachten, ervaringen en vragen op die peuters onder woorden willen brengen. Zo groeit de taal- en woordenschatontwikkeling

De rol van de volwassenen om het kind heen zijn ook ontzettend belangrijk om de nieuwsgierigheid en verwondering die zij van nature hebben te volgen en te voeden. Wat vind jij eigenlijk van natuur? Wat zijn jouw eigen jeugdherinneringen in de natuur? Iedereen kan op zijn eigen manier, met zijn eigen passie en kwaliteiten iets doen om de wereld een stukje groener te maken. Je bent dan een authentiek voorbeeld voor een kind omdat je laat zien dat ook jij je blijft ontwikkelen als mens. Met wat je zo bij jezelf in beweging brengt, plant je een vruchtbaar zaadje in de harten van de kinderen die aan jou zijn toevertrouwd.

Wil je meer leren over natuurbeleving en educatie voor het jonge kind?
Laat het ons weten, of bekijk ons workshopaanbod.

Klik hier voor meer artikelen en info over natuur in de kinderopvang

Kijk hier naar een compilatie filmpje van natuurpeuters activiteiten in Amsterdam Noord

  

 


Ontwikkeling van het project Natuurpeuters

In 2021 en 2022 hebben we in samenwerking met Sanna Prins, coördinator van de spelinlopen bij SPIN, pilotactiviteiten uitgevoerd op drie speeltuinen in Amsterdam Noord (De Zeeslag, Bloemenkwartier en Nieuwendam). We integreerden de Natuurpeuters-activiteiten in bestaande ouder-kind spelinlopen, waarbij drie KDV's & voorscholen uit de buurt betrokken waren. Zo kwamen peutergroepen en ouders met peuters uit de buurt wekelijks samen. Het programma, ontwikkeld en uitgevoerd door Mirjam van Klink van de Toren van Klinker  (atelierpedagoog en zelfstandig natuurdocent) en Méla Krijger (pedagoog en projectleider educatie bij ANMEC), was een groot succes. We hebben veel uitgeprobeerd, gedocumenteerd en verdiept. In 2022 hebben we in een vervolgpilot de bodem centraal gesteld en ons gericht op de vraag: "Wat bevindt zich onder onze voeten?". Peuters ontdekten bijvoorbeeld de gangen van mollen onder de grond en ontdekten waar het water in de put naar toe ging. De bevindingen werden gebundeld in tien natuurverhalen, voorzien van foto's, kunstwerken en citaten van de peuters zelf. Ook hebben we hieruit een nieuw themapakket "Spelen met de Elementen " ontwikkeld, zodat voorscholen en kinderdagverblijven ook op hun eigen locatie aan de slag kunnen. We hanteren een sociaal duurzame aanpak, waarbij kennis en inspiratie worden gedeeld tussen pedagogische professionals, voorscholen, welzijnsorganisaties en ouders. Bovendien dragen meerdere betrokken partijen bij aan de financiering van het Natuurpeuters-project, zodat de uitvoerders een passende vergoeding krijgen voor hun inzet.

Wil je meer informatie over het project? Wil je het verhalenboekje ontvangen of overweeg je om deel te nemen aan het leernetwerk als Natuurpeuters locatie of begeleider? Neem dan contact op met Méla via mela@anmec.nl

 

 De training en de educatiekisten hebben wij kunnen ontwikkelen, maken en geven dankzij financiële ondersteuning van het Fonds NME en het Cultuurfonds.

 

 

Meer info