NatuurPeuters

 

Spelen en leren in en met de natuur zou een vanzelfsprekendheid moeten zijn. Wetenschappelijk onderzoek toont
aan dat positieve natuurervaringen op jonge leeftijd zorgen voor een sterker gevoel van verbinding met de natuur. 
Op
latere leeftijd stimuleert dit een duurzame houding. Maar de natuur is voor veel peuters ver weg, letterlijk en figuurlijk.

In 2021 zijn we daarom gestart met het project Natuurpeuters. Met Natuurpeuters realiseren we kwalitatief natuuraanbod voor alle peuters in onze stad. 
Aan de hand van
de elementen; aarde, water, lucht en vuur gaan peuters samen met een Natuurpeuters-begeleider op

ontdekkingstocht. De activiteiten richten zich op het spelenderwijs waarnemen, ontdekken en onderzoeken en zijn

kind-volgend. We ontmoeten dieren in het water, de bodem en de lucht. We gaan op pad om hout te sprokkelen en

te koken op een vuurtje. We maken de mooiste natuurkunstwerken en documenteren ons leerproces.
Elke keer 
ontdekken Natuurpeuters iets nieuws. 

  
In 2021 en 2022 hebben we in samenwerking met drie voorscholen en speeltuinen uit Amsterdam noord pilot activiteiten uitgeprobeerd. 
We koppelden de Natuurpeuters activiteiten aan de bestaande ouder-kind spelinlopen. Waardoor er elke week een peutergroep én ouders en peuters uit de buurt samenkwamen. 
Mirjam van Klink van Peuters in het Wild voor SPIN en Méla Krijger, projectleider kinderopvang bij ANMEC ontwikkelde het programma en deden de uitvoering. Een feest om samen te doen! We hebben veel geexperimenteerd met kindvolgend werken, onderzoekend spelen en leren en het werken met floorbooks en andere manieren om het leerproces te documenteren. We hebben elke week een ander element centraal gesteld of zijn juist een hele periode door gegaan op één thema. Zo hebben we bijvoorbeeld eens de bodem centraal gesteld en werkten vanuit de onderzoeksvraag “Wat zit er onder mijn voeten?”. De peuters ontdekten gangen van de mol onder de grond en keken waar het water in de put naar toe ging. De ontdekkingen werden door ons samengevoegd tot tien natuurverhalen met foto’s, werkjes en uitspraken van de peuters zelf en maakten we een nieuwe Thematas Spelen met de Elementen zodat voorscholen en dagverblijven ook op de eigen locatie aan de slag kunnen.  

De winst van deze aanpak is de kruisbestuiving tussen pedagogisch professionals, voorscholen (peuters zelf), welzijn en buurt waardoor kennis en inspiratie wordt gedeeld en men elkaar ontmoet. Bovendien wordt de financiering van de uitvoering van Natuurpeuters gedeeld door de samenwerkende partijen waardoor de aanpak sociaal duurzaam is.

 

2023 staat in het teken van verbreding en verdieping. Voor het ontwikkelen van een training en het realiseren van educatie kisten zijn fondsen aangeschreven. Het Prins Bernhard Cultuurfonds en het Fonds NME hebben hiervoor financiering toegekend. Op deze manier kunnen we op meer plekken in de stad Natuurpeuters activiteiten realiseren en kunnen meer NME-ers of pedagogisch professionals worden getraind om ook activiteiten te verzorgen. We hopen in 2023 7 kisten op 7 locaties te hebben staan en een netwerk aan Natuurpeuters begeleiders te hebben opgebouwd en opgeleid, gekoppeld aan de locaties. In 2024 hopen we te starten met de uitvoering. 
Ben jij een (natuur)speeltuinorganisatie, buurt of pedagogisch centrum? Jouw ruimte kan ontmoetingsplek zijn voor Natuurpeuters activiteiten. 
Wil je in het leernetwerk als Natuurpeuters begeleider? 
Neem contract op met mela@anmec.nl.

 

Kijk hier naar een filmpje over hoe Natuurpeuters ontdekken dat er onder de plas een put zit!
en wat we daar dan vervolgens allemaal verder mee gingen doen. 

Waarom met een peuter de natuur in? 

  • Peuters verwonderen zich over alle dieren en planten die ze ontmoeten en zo ontstaat er betrokkenheid voor de wereld om hen heen. 
  • In de natuur leren peuters zichzelf, hun eigen grenzen en mogelijkheden kennen evenals de grenzen en mogelijkheden van anderen en de natuur
  • Experimenteren met natuurlijke elementen sluit naadloos aan bij de onderzoekende houding in de peuterleeftijd
  • De natuur is niet voorbedacht. Peuters kunnen zelf betekenis geven aan hun omgeving en vrij creëren met materialen
  • Natuurervaringen roepen allerlei gedachten, ervaringen en vragen op die peuters onder woorden willen brengen. Zo groeit de taal- en woordenschatontwikkeling.
 
    

Wil je de brochure van Natuurpeuters lezen of doorsturen? 
Download hem hier!

Meer info