Ontdek en leer over water in de stad

Amsterdam en water zijn al eeuwen onlosmakelijk met elkaar verbonden. We hebben de Amstel en het IJ, grachten, trekvaarten, sloten, plassen, meren, veengebieden, waterleidingduinen. Zwemwater, oppervlaktewater, drinkwater, grondwater, afvalwater en regenwaterHet water is rijk aan planten- en diersoorten, met af en toe een extra in het oog springende bezoeker, zoals zeehonden in het IJ of zelfs een dolfijn in het havengebied!  

Niet alleen voor mensen is al dat water en hoe we ermee omgaan van levensbelang. Aan de basis staat het ecosysteem water. Niet voor niets is ‘Leven in het water’ één van de 17 duurzame ontwikkelingsdoelen van de VN: Zonder zorgvuldig beheer van deze essentiële mondiale hulpbron is er geen duurzame toekomst mogelijk. 

Leren over water gaat over dit ecosysteem: welke planten en dieren leven in en bij het water, voor welke andere soorten zijn zij een voedselbron en welke rol spelen ze in het schoonhouden van het water? Van welke natuurlijke systemen maken we gebruik voor schoon water en hoe borgen we dat voor de toekomst?  

Het gaat ook over de waterkringloop en klimaatadaptatie: omgaan met teveel neerslag of juist droogte en hittestress. Hoe doen we dat in de stad? Slechts een deel van de neerslag valt in de openbare ruimte. Een actieve rol van bewoners bij het opvangen, vasthouden en beter benutten van regenwater is daarom noodzakelijk.  

 

"Amsterdam is water en water is voor een groot deel Amsterdam" 

Wil je aan de slag of juist eerst meer weten over ontdekken en leren over water in de stad? Ik denk graag met je mee.  

In Amsterdam werken veel organisaties samen aan hetzelfde ontwikkelingsdoel en de educatie daaroverJe kan bij ons terecht voor advies over het inzetten van deze organisaties, maar ook voor lesmateriaal, activiteiten en bijeenkomsten over water in de stad 

Elena

Je kan me via de mail bereiken op elena@anmec.nl 

 

Meer info