Waarom hebben alle dieren in Artis wel een natuurspeeltuin en alle kinderen in Amsterdam niet?

Geplaatst op:

Waarom hebben alle dieren in Artis wel een natuurspeeltuin en alle kinderen in Amsterdam niet?

Column Ingrid Brekelmans, directeur ANMEC

Voor het eerst sinds jaren bracht ik onlangs een bezoek aan Artis. Wat een beleving. Werden de dieren in mijn jeugd nog in kooien 'opgesloten', nu vertoeven ze zoveel mogelijk in hun nagebootste, natuurlijke leefomgeving.
Ik begreep uit de informatie over Artis dat zij de bezoekers een beleving wil bieden waar natuur, cultuur en erfgoed samenkomen. In mijn optiek is dat goed gelukt. 

Tijdens mijn wandeling in Artis kwamen ook andere herinneringen uit mijn jeugd naar boven. Vooral het spelen met de buurtkinderen in het 'parkje' in Amsterdam Oud-West, herinner ik met nog goed. We bouwden hutten in de bosjes, speelden cowboytje met een grote tak als paard en vingen kikkervisjes. Ik gun iedereen zo’n speelomgeving in de buurt. Het is ontzettend goed als kinderen 'vrij' buiten spelen en zelf hun spel bepalen, waarbij ze de groene omgeving gebruiken als speelobject en decor. Lekker rotzooien en spelen zoals ze dat zelf willen.

Ik ken Amsterdam goed. Jammer genoeg moet ik constateren dat plekken waar de jeugd ongeremd in een ‘groene’ omgeving kan spelen schaars zijn of niet op een veilige loopafstand van waar ze wonen. Amsterdam kan op dat gebied meer tegemoetkomen aan de wensen en noodzakelijke behoeften van onze jeugd.

Het aantal inwoners van Amsterdam groeit. Deze inwoners hebben ook huizen nodig en daarom heeft Amsterdam een ambitieus bouwprogramma. Laten we ervoor pleiten dat hierbij ook plannen gemaakt worden voor uitbreiding en aanleg van natuurlijke speelplekken voor onze jeugd.

Ik gun alle kinderen van Amsterdam een natuurlijke speelomgeving, net zoals de dieren van Artis. Daar zijn plekken voor nodig, dichtbij en waar bewoners bij betrokken zijn. De gemeente Amsterdam stimuleert burgerparticipatie en ziet meerwaarde in ‘groene’ (buurt) initiatieven. ANMEC kan en wil hier een bijdrage aan leveren met onze expertise op gebied van bewonersparticipatie en natuurlijk spelen. Neem contact op over jouw idee.