Klimaat en energie >

NME Fonds, Hoe gaat het met...KARel?

Geplaatst op:

NME Fonds, Hoe gaat het met...KARel?

In het voorjaar van 2017 kregen vijf kansrijke Amsterdamse initiatieven uit het jaarlijks NME-fonds van de gemeente Amsterdam een financieel steuntje in de rug om hun plannen te verwezenlijken. Hoe gaat het intussen met deze initiatieven? Deze keer de voortgang van ‘Vraag KARel!’.

Het voorstel:
‘Vraag KARel!’, een initiatief van kunstenaarscollectief Moving Arts Project, is een leerwerktraject voor Amsterdamse jongeren. Het leertraject bestaat uit het leren besturen, opladen en onderhouden van de KARel - KAR voor mobiele Elektriciteit op Locatie. Op deze manier is het een totale dienst met het leveren van stroom, geluids- en lichttechniek op locatie, maar ook evenementenorganisatie zoals productie, relatiebeheer, communicatie en PR.

KARel is een van de eerste kleinschalige mobiele energie-neutrale units voor evenementen in Amsterdam en omstreken. Met Vraag KARel! wordt de vervuilende diesel-generator vervangen door stroom uit accu’s en zonnepanelen en wordt transport schoon waarmee we een bijdrage leveren aan een gezonder leefklimaat in de stad. ‘Vraag KARel!’ combineert duurzaamheid en werkgelegenheid voor jongeren met activiteiten waar ze zelf graag aan meedoen.

Hoe gaat het?
De energie gaat nu vooral naar het opdoen van ervaringen. Daarvoor is het vooral nodig om opdrachten te krijgen bij festivals. Vooral festivals die “nee” zeggen, zijn leerzaam: er is vaak te weinig budget om KARel te boeken. De unit geeft maar beperkt elektriciteit, waardoor er een specifiek onderdeel op het festival gekozen moet worden voor stroomlevering. Dat moet dan weer passen met de dienstverlening en een groen imago. Op basis van deze ervaringen zijn ze een specifiek pakket aan het samenstellen waardoor het aantrekkelijk is om KARel te boeken.

Dat evenementen meer aan duurzaamheid moeten doen vanuit de gemeente helpt wel mee, maar daar moet dus ook wel budget bij. Op dit moment is de duurzame keuze duurder dan de reguliere keuze. Dat moet veranderen, maar daar hebben ze geen grote invloed op.

Intussen lopen er mensen via Werk Participatie en Inkomen mee om ervaring op te doen: er zijn al mensen die meekijken en meedoen. Dat is nog niet een uitgewerkt leerplan, maar dat draagt er wel aan bij.

Een oproep, ook aan de lezers van dit nieuwsbericht: weten jullie plekken waar KARel kan komen helpen? Een maandelijks terugkerend evenement zal heel erg helpen bij het opbouwen van het concept.