NME-fonds: hoe gaat het met...?

Geplaatst op:

NME-fonds: hoe gaat het met...? Afgelopen voorjaar kregen zes kansrijke Amsterdamse initiatieven een financieel steuntje in de rug uit het NME-fonds van de gemeente Amsterdam om hun plannen te verwezenlijken. Hoe gaat het intussen met deze initiatieven? Het tweede initiatief waarover wij berichten is van Stichting Amsterdam Wonderwel.

De aanvraag
Stichting Amsterdam Wonderwel biedt scholen educatieve programma's over onze basisvoorzieningen: drinkwater, riool, elektriciteit, afval en voedsel. Samen met de Catharinaschool wil Wonderwel een leerlijn ontwikkelen, waarbij het programma structureel gekoppeld wordt aan het curriculum. Bij deze leerlijn staat de relatie tussen natuur en techniek centraal. De genoemde basisvoorzieningen zijn stuk voor stuk prachtige combinaties daarvan. De natuur is waar we vandaan komen en met de techniek hebben we daar op ingegrepen.

Hoe gaat het?
De Catharinaschool heeft in mei een pilot gedaan. Dit was in samenwerking met welzijnsorganisatie Dynamo. Onderschools een nulmeting en naschools een techniekmiddag.
Tijdens de nulmeting mochten de leerlingen vrijelijk fantaseren over hoe basisvoorzieningen werken. Deze fase is de start van het onderzoek. Verwondering wordt opgeroepen en antwoorden zijn niet goed of fout. Het gaat juist om het zelfstandig nadenken. Tijdens de nulmeting werden ook al vragen genoteerd waar de kinderen nieuwsgierig naar zijn. Waar komt het water uit de kraan vandaan? Waar gaat je drol naar toe? Hoe werkt een stopcontact?
Hans Wilschut, oprichter en docent van Wonderwel: "we laten de kinderen er zélf over nadenken, we geven het antwoord niet. Dat maakt de kinderen heel leergierig, ze hebben er plezier in dat ze mee mogen denken en het zelf mogen uitzoeken." Hans laat tijdens zijn lessen de gedachten die kinderen delen met de anderen notuleren, om er later in het proces op terug te komen. Hans: "een mooie gedachte, even opschrijven! En je kunt een kind ermee waarderen."

Wat volgde was het verder uitwerken van Wonderwel tot een lesplan op maat voor de Catharinaschool. Wat willen ze investeren, wat willen ze eruit halen? Wat past bij deze school? Hoe integreer je zaakvakken als aardrijkskunde (bijvoorbeeld de waterkringloop) en geschiedenis (bijvoorbeeld de stoommachine)?

Onderdeel van het Wonderwelprogramma is dat elke groep een uitje onderneemt naar een betekenisvolle locatie. Dit is een locatie die belangrijk is voor de levering van de te behandelen voorziening. Bijvoorbeeld de Amsterdamse Waterleidingduinen. Na de kennismaking met de medewerkers van de locatie worden aan het begin van het bezoek de vragen gesteld die tijdens de nulmeting naar boven zijn gekomen. De medewerkers zien zo waar de kinderen nieuwsgierig naar zijn en weten dat ze onderdeel zijn van een groter geheel.

Intussen heeft Hans samen met de directeur en NME-coördinator van de Catharinaschool een plan geschreven, inclusief uitjes. Dit betekent in plaats van naar een pretpark dus naar een educatieve locatie. Hans: "het is een grote investering, zoiets binnen te fietsen op een school, maar wel heel leuk dit proces te mogen begeleiden." Hans is er in elk geval klaar voor om samen met de kinderen vanuit het 'niet-weten' hun vragen te gaan onderzoeken en te komen tot 'weten'. 
Begin november neemt het team een beslissing over het plan.