COLUMN - Leren 'in het groen' een luxe?

Geplaatst op:

COLUMN - Leren 'in het groen' een luxe?

Onze directeur Ingrid wandelt door het speelveld van duurzame educatie in Amsterdam en deelt haar belevingen. Dit keer was er veel discussie over het belang van groene leef en speelomgevingen en werd ze met een specifieke vraag benaderd door een onderwijsconsulent uit het buitenland.  

Het is geen geheim dat ik wil dat de jeugd van Amsterdam een natuurlijke leef/speelomgeving in de buurt heeft. Een omgeving waar ze kunnen spelen, ontdekken en verbazen. Deze wens kwam in mij op tijdens mijn bezoek aan Artis waar ik trouwens positief verrast werd door de natuurlijke leefomgeving waarin de dieren nu verblijven. Dat was 20 jaar geleden totaal anders.

Komende vijf jaar krijgt Artis bijna 19 miljoen euro van de gemeente Amsterdam. Het geld is met name bedoeld om plannen op het gebied van dierenwelzijn en duurzaamheid te verwezenlijken.

Uiteraard is dit een goede zaak. Ook Amsterdammers, met of zonder kinderen, kunnen daarvan genieten. Artis is echter geen natuurlijke (speel) omgeving in de buurt. En dat gun ik de jeugd van Amsterdam niet alleen, zij hebben dat nodig voor een gezonde ontwikkeling. Met de ambitieuze bouwplannen van de gemeente is het daarom essentieel dat er ook ambitieuze plannen zijn voor een groene speelomgeving voor de jeugd. ANMEC is daarom heel blij dat er ook subsidie beschikbaar is voor de inrichting van groene schoolpleinen, die als het ware als ‘groen buiten-leslokaal’ kan worden ingezet.

Is dit genoeg? Ik denk van niet. Daarom heb ik, namens ANMEC, de brief naar het Parool ondertekend inzake het behoud van de Lutkemeerpolder. Om o.a. verdere klimaatschade te voorkomen is al het onbebouwde gebied hard nodig voor voedselvoorziening, lokale productie, waterberging, schone lucht, groenbeleving en een gezonde stad. Maar ook een omgeving waar bewoners kunnen participeren, leren, ontdekken en genieten.

Pessimisten stellen regelmatig de toegevoegde waarde van leren van en in de natuur ter discussie. Ik ben overtuigd dat het wel belangrijk is en ik ben trots dat ANMEC, samen met anderen, investeert om de jeugd, en haar omgeving, deze ervaring mee te geven. Ik werd me hiervan weer bewust door een bezoek van een buitenlandse consultant. In zijn land worden de thema’s natuur en duurzaamheid uitsluitend uit boeken geleerd. Na een aantal incidenten, kinderen werden ziek na het eten van giftige planten, beseften de buitenlandse autoriteiten dat theorie niet voldoende is. Zij besloten daarom te investeren in buitenlessen. Hun adviseur was naar ANMEC doorverwezen vanwege onze expertise.

Natuurlijk zijn we gevleid dat AMNEC om advies gevraagd wordt. Tegelijkertijd verstevigde dit verhaal vooral het bewustzijn dat we, samen met onze partners, door moeten gaan met onze activiteiten en dat doen we ook. Voldoende ‘groen in de buurt’ is daarbij essentieel.