COLUMN - Is het klimaatakkoord echt of nep?

Geplaatst op:

COLUMN - Is het klimaatakkoord echt of nep?

Onze directeur Ingrid wandelt door het speelveld van natuur een duurzaamheidseducatie in Amsterdam en deelt haar belevingen. Deze keer ziet ze een politiek spel rondom transitie groen en duurzaamheid

Er zijn 2 onderwerpen die op dit moment het nieuws domineren: Het klimaatakkoord en de Brexit. Over de Brexit ga ik geen column schrijven. Ik wil wel een vergelijking maken met het Klimaatakkoord. Wie en wat moet je geloven? En wat is de beste weg om je doel te bereiken?

Ik geloof in een positieve benadering. Het is noodzakelijk dat we de doelen die het klimaatakkoord beoogt moeten halen. Een dergelijke transitie is complex. Wat is de beste aanpak, wat werkt wel en wat werkt niet. Veel is nog niet zeker. De tegenstanders zetten dit ‘akkoord’ daarmee in een negatief daglicht terwijl iedereen weet dat niets doen geen optie is.

Laten we accepteren dat we met kleine stapjes beginnen want alle beetjes helpen. Laten we van elkaar en van onze fouten leren. De bouw van de Noord-Zuid lijn in Amsterdam was ook een complex traject met veel tegenvallers. Over een aantal jaar zijn we blij dat de bouw toch is doorgezet, zeker als we de voorspelde groei van de Metropool Amsterdam in ogenschouw nemen. Op 26 september jl. meldde het Parool al het volgende:

“Door de invoering van de Noord/Zuidlijn verandert tramstad Amsterdam in een metrostad. Terwijl steeds meer reizigers kiezen voor de ondergrondse, kampt de tram met een forse daling van het aantal reizigers door de ingebruikneming van de nieuwe metrolijn. Amsterdammers moeten nog erg wennen aan het nieuwe ov-systeem“

Dit weekend werd ik geïnspireerd door een artikel van Machteld van Hulten in de bijlage van het Parool van 12 januari jl. met de titel: “Of je vega lust” . Hierin beschrijft ze met humor hoe zij en haar gezin stapje voor stapje een veganistische leefstijl adopteerden. Met vallen en opstaan heeft dit gezin haar pad gevonden met het motto: Niets moet, alles mag. De ouders eten nu veganistisch, haar dochter eet af en toe boterhamworst en haar zoon, die vaker nep dan echt vlees eet, vindt zelf dat hij een rasechte vleeseter is.

Vorig jaar is ANMEC gestart met een groot innovatie project; de hele collectie educatieve hulpmiddelen ging op de schop, onze ANMEC Academie kreeg vorm en de komende maanden is onze transitie ook fysiek zichtbaar in onze NatuurMEdiatheek. Dit jaar gaan we onze website aanpassen. En ja, ook bij ons nemen soms dingen langer in beslag dan gedacht en ja, we hebben onderweg zeker ook fouten gemaakt. Maar daar leer je ook van. En ik ben daarom zeer positief over 2019 en onze invulling aan missie 'duurzaamheid in het DNA van de Amsterdamse jeugd'.