COLUMN - Als ik minister was...

Geplaatst op:

COLUMN - Als ik minister was...

“Als ik minister was, zou ik lespakketten laten maken over klimaatverandering!” , was het antwoord van een van de kinderen van basisschool de Notenkraker uit Amsterdam, op een vraag van Ruben Smit, bioloog een filmmaker van de film “Wad”. Smit zat samen met groep 8 aan de tafel van De Wereld Draait Door. Hij vroeg: “Wat zou jij doen aan klimaatverandering als je minister was?"

De leerling hoopte dat deze lespakketten over klimaatverandering ertoe zouden leiden dat kinderen ook een en ander met de ouders zouden bespreken. En dat zij dan misschien ook wel tot actie over zouden gaan. En bovendien hoopte hij dat de lessen rondom zo’n lespakket de leerlingen in staat zou stellen om dat wat ze hebben geleerd ook ooit door te geven aan de eigen kinderen.

Laat dit nou precies een van de manieren zijn waarop ANMEC een positieve impact probeert te bewerkstelligen voor de stad van nu en die van de toekomst. Met onze lespakketten, adviezen en projecten zetten we stappen richting een generatie die zich thuis voelt in en met de eigen leefomgeving. Maar ook een generatie die weet hoe natuurlijke systemen werken en wat zijn of haar invloed daarop is. En bovendien een generatie van jonge Amsterdammers die in staat is duurzame keuzes te maken als consument, als beroepsbeoefenaar en als burger van de stad.

Waar en hoe we de meeste impact maken is iets dat we blijven wegen en constant willen blijven verbeteren. Vandaar dat we ook de afgelopen weken veel van onze collectie aan het aanscherpen zijn en we ook zeker het een en ander voorgoed opruimen, zodat er ruimte is voor nieuwe lesmaterialen. Ook luisteren we wat betreft impact graag naar scherpe denkers en sprekers zoals bijvoorbeeld Babette Porcelijn. De schrijfster van het boek ‘Verborgen Impact’ sprak onlangs op de kennismiddag van het programma Jong Leren Eten dat bij ANMEC onderdak vindt.

Het is intrigerend om te zien wat de verborgen impact is van sommige van onze acties. We doen er allemaal verstandig aan om daar naar te blijven kijken. Dat geldt absoluut voor de negatieve impact van onze acties, maar ook zeker voor de verborgen positieve impact hiervan. Een kind dat zich thuis voelt in de leefomgeving, in de natuur, die geven we een kans op meer ontwikkeling, meer kennis, meer kunde en meer geluk. Denk voor de grap eens na over de verborgen impact van zo’n kind. En dan van een stad vol met zulke kinderen. Dat is waar wij ons voor inzetten.