ANMEC zoekt een bestuurslid met passie voor een duurzaam Amsterdam

Geplaatst op:

ANMEC zoekt een bestuurslid met passie voor een duurzaam Amsterdam

ANMEC is een stichting die met lespakketten, projecten en adviezen werkt aan een duurzame stad voor de jeugd van Amsterdam; een stad die groen is, leefbaar en veerkrachtig. Met die ambitie voor ogen inspireren, faciliteren en verbinden wij Amsterdammers die hier een bijdrage aan willen leveren.

Onze missie: Duurzaamheid in het DNA van de jeugd van Amsterdam krijgen.

Ons motto: It takes a village to raise a child.

Bij de projecten en activiteiten van ANMEC speelt 'leren' een belangrijke rol. Leren door met elkaar te delen wat we weten, door aan de slag te gaan of door natuur- en duurzaamheidseducatie. Zo dragen wij er allemaal aan bij dat de jeugd in onze stad de kennis en ervaring krijgt die nodig zijn voor een duurzame toekomst.


Onze voorkeur gaat uit naar een bestuurslid dat beschikt over:
• Affiniteit met natuur- en milieu-educatie en duurzame ontwikkeling
• Een netwerk in onderwijs en welzijnswerk binnen de regio Amsterdam
• Kennis van en inzicht in de Amsterdamse situatie (gemeente, ruimtelijke ordening, onderwijs)
• Bestuurlijke ervaring


De besturingsfilosofie
• Het bestuur bestaat uit 5 leden en draagt de eindverantwoordelijkheid over Stichting ANMEC.
• Het bestuur is divers van samenstelling, heeft een kritische en constructieve opstelling en werkt collegiaal samen.
De directeur is verantwoordelijk voor de dagelijkse aansturing.
• Het bestuur toont een voor medewerkers, directie en buitenwereld zichtbare betrokkenheid bij de organisatie.
• Het bestuur bepaalt haar agenda en prioriteiten in overleg met de directeur.
• Het bestuur is verantwoordelijk voor haar eigen functioneren en doet aan kritische (zelf)evaluatie,
• Het bestuur vergadert volgens vastgesteld schema, doorgaans zes keer per jaar, in de avond.

Kenmerken leden van het bestuur:
• Kunnen kritisch en onafhankelijk bijdragen aan de besluitvorming binnen het bestuur en hebben hierbij geen tegenstrijdig belang.
• Hebben een brede maatschappelijke belangstelling en affiniteit met het NME werkveld en met de missie en ambitie van de stichting.
• Beschikken over een breed netwerk en zijn bereid tot inzet van dit netwerk ten bate van ANMEC.
• Beschikken over voldoende tijd om de algemene gang van zaken binnen de stichting te volgen, de vergaderingen van het bestuur bij te wonen, deze voor te bereiden en de directie op verzoek bij te staan.


Kenmerken organisatie
• ANMEC werkt voor en met onderwijsinstellingen, NME centra, kinderopvang, bewoners, gemeente en maatschappelijke organisaties
• 11 medewerkers en een flexibele schil van zzp-ers en vrijwilligers
• Een jaaromzet van ruim € 800.000,-


Voor meer informatie kun je contact opnemen met:
Saskia de Jonge, voorzitter bestuur, telefoon: 06 - 20948299
Ingrid Brekelmans, directeur, telefoon: 020 - 622 54 04
Meer informatie, zoals het strategisch beleidsplan 2018-2022 kunt u vinden op: www.anmec.nl.

Heb je belangstelling? Graag voor 15 januari 2019 je CV met motivatie richten aan:
Bestuur ANMEC, voorzitter@anmec.nl t.a.v. Saskia de Jonge.