Amsterdam kiest groen, ongeacht de uitkomst van de verkiezingen

Geplaatst op:

Amsterdam kiest groen, ongeacht de uitkomst van de verkiezingen

Column directeur Ingrid Brekelmans

De gevolgen van de verkiezingsuitkomst zijn nog niet bekend, maar lees de verschillende programma’s van de politieke partijen en bijna allemaal bevatten ze deze 3 thema’s: Duurzaam Amsterdam, meer (betaalbare) woningen en goed onderwijs.

Duurzaamheid en educatie zijn voor ANMEC bekende begrippen. Wij ondersteunen al ruim 26 jaar mensen en organisaties bij het ontwikkelen en uitvoeren van educatieve activiteiten rond natuur, milieu en duurzaamheid. Tegelijkertijd beseffen wij ook dat uitbreiding van de wooncapaciteit nodig is om Amsterdam toegankelijkheid en levendig te houden. Dit geldt voor jong én oud, single of samenwonend, zonder of met kinderen.

Wat mij betreft hoeft kiezen voor het thema meer woningen, niet ten koste te gaan van een ander belangrijk thema zoals duurzaamheid. Dit is een uitgelezen kans voor de coalitiepartijen om samen creatieve, effectieve plannen te maken zodat deze thema’s elkaar gaan versterken. Denk aan: alle nieuwe huizen en flatgebouwen bij de bouw al voorzien van groene gevels en/of groen dak, een alternatief voor de gasaansluiting en genoeg ruimte voor fietsen en spelen in het groen. Zie ook het onderzoek naar de waarde van stadsgroen, uitgevoerd in opdracht van Groen Platform Amsterdam.

Bijkomend voordeel is dat investeren in deze thema’s ook andere belangrijke thema’s in de stad kan versterken, zoals sociale cohesie, gezondheid en geluk. Uitkomsten van diverse onderzoeken wijzen uit dat er positieve relaties bestaan tussen 'groen', 'gezond' en 'geluk'.

Educatie over hoe koppeling tussen 'wonen' en 'groen' benut kan worden, neemt volgens mij daarbij een belangrijke plaats in. Vele bewoners, jong en oud,  ambtenaren en organisaties willen leren hoe zij hun eigen verantwoordelijkheid kunnen nemen om een bijdrage te leveren aan de duurzame ambities van Amsterdam.

Ik wens de gekozen partijen veel wijsheid en constructief samenwerken toe.

Ingrid Brekelmans, directeur ANMEC.