ANMEC Academie

ANMEC streeft naar een stad waar bewoners (jong en volwassen) een actieve bijdrage kunnen en willen leveren aan een duurzame toekomst: groen, leefbaar en veerkrachtig. Wij ontwerpen daarvoor educatieve programma’s en wij adviseren, trainen en coachen begeleiders van educatieve en duurzame activiteiten. We stellen informatie en hulpmiddelen voor effectieve educatie beschikbaar en verbinden mensen en ideeën. Dit doen we via de NatuurMEdiatheek (fysieke middelen) en de ANMEC Academie (kennis en advies). Zodat we samen met al die mensen die een rol spelen in de de context van de jeugd, thuis, op school, in de wijk, in de stad, bijdragen aan een groene basis voor de jeugd.  

Je kunt bij ons terecht voor:

1. Advies op maat

We zijn er voor een gesprek in de NatuurMediatheek over materialen en methoden. We denken ook graag met je mee bij het opzetten en realiseren van een educatief project Ben je aanbieder of werk je binnen je school of kinderopvangorganisatie? We kunnen je adviseren bij het samenstellen en invoeren van een leerlijn rond duurzaamheidseducatie en meer vertellen over het aanbod van activiteiten en ondersteuning op het terrein van natuur en duurzaamheid in de regio Amsterdam e.o. > mail je vraag aan anmec@anmec.nl en één van onze adviseurs neemt contact met je op voor een afspraak (kosteloos).

 

2. Workshops en Trainingen

We organiseren gedurende het jaar diverse bijeenkomsten om van elkaar en van specialisten te leren. Dat zijn open inspiratiebijeenkomsten zoals het Groencafé maar ook specifieke workshops en cursussen over educatieve thema’s of voor specifieke doelgroepen. Wil je met je organisatie aan de slag met NME en duurzaamheid, dan verzorgen we ook graag teamtrainingen op maat, zoals natuurbeleving op de kinderopvang, hoe worden wij een Ecoschool enz. We hebben bovendien een breed netwerk van experts en ervaringsdeskundigen die we daarbij in kunnen zetten.

Zoek onder de tags ‘cursussen’ en ‘workshops’ in onze catalogus en volg de aankondigingen in onze media of benader ons voor een training op maat via anmec@anmec.nl

 

3. Ontwikkeling en innovatie van educatieve arrangement op maat

Wij kennen fysieke contexten waarin u uw leerdoelen met de kinderen kunt behalen, rond thema's zoals rainproof bijvoorbeeld of jong gezond leren eten, afval op school en natuurbeleving en meer. We maken samen een programma, gaan op excursie of zetten specialisten in om de leerlingen een leerervaring te bieden die ze bij blijft! Het liefst nemen we leerkrachten of pedagogisch medewerkers mee in ontwikkeling en uitvoering, zodat men het uiteindelijk ook zelf kan!

 

Meer weten? Neem contact op Annette de Vries of een van onze andere adviseurs