Educatief aanbod

Wil je goede activiteiten en lesprogramma's organiseren over natuur, milieu of duurzaamheid? Wij bieden de informatie en middelen. Lees meer over de kosten van een lidmaatschap, wat je daarvoor krijgt en onze openingstijden. Amsterdamse basisscholen krijgen hun lidmaatschap (t.w.v. € 55,-) cadeau van de Gemeente Amsterdam, op voorwaarde dat zij hun reserveringen plaatsen via www.nmegids.nl/amsterdam. Bij een lidmaatschap en voor het lenen van materiaal gelden onze algemene voorwaarden

Workshopaanbod Educatie op Groene Schoolpleinen - kennis en inspiratie dag 12 april 2018

 

Programma

12:00u Inloop, lunch en informatiemarkt
13:00u Opening door dagvoorzitter Annette de Vries, makelaar Jong Leren Eten Noord-Holland
13:10u Lezing: Van droom tot daden - Kirsten Barnhoorn
14:00u Verdiepingsworkshops, twee rondes. Keuze uit:

  • Het schoolplein inrichten als groen klaslokaal - Marleen van Tilburg, Buitenruimte voor Contact
  • Het schoolplein gebruiken als groen klaslokaal - Marjon van der Steen, Educatief Adviesbureau NME-Plaza
  • Beheer- en beleefkalender voor het Groene Schoolplein – Maaike Kentie
  • Moestuinieren bij school – Elena Francissen, ANMEC en Marianne van Lier, Stichting Oase

16:45u Plenaire afsluiting
17:00u Einde

 

Lezing - Van droom tot daden
Kirsten Barnhoorn - Future Proof Kids

Kirsten Barnhoorn neemt je in een ruim half uur mee in het proces van realisatie van een groen schoolplein. Met tal van voorbeelden uit haar praktijk als adviseur laat ze zien hoe jouw groene plein echt waarde kan toevoegen voor kind, school en buurt. Hoe overwin je praktische hobbels en hanteer je weerstanden en onvermoede effecten? Kirsten brengt het met humor en kennis van zaken.

 

Verdiepingsworkshops

1. Het schoolplein inrichten als groen klaslokaal
Door: Marleen van Tilburg - Buitenruimte voor Contact

De buitenruimte rondom jouw school is de basis voor de ontwikkeling van kinderen op fysiek, educatief, sociaal en zelfs spiritueel gebied. Maar hoe maak je nou aan de hand van jouw visie op de ontwikkeling van kinderen een inrichtingsplan voor jouw groene schoolplein?

Het maken van een goed plan en het aanleggen van een schoolomgeving die past bij jouw visie en missie als leraar, en bij het pedagogisch beleid van de school is een inspirerend proces. Vragen die horen bij dit proces: Hoe ziet de buitenruimte er nu uit en hoe wordt ze gebruikt? Wat is er nodig om van het bestaande schoolplein een inspirerende speel-, beleef- en leeromgeving te maken? Kan ik het noodzakelijk onderhoud, gebruiken als onderdeel van het lesprogramma?

 

2. Het schoolplein gebruiken als klaslokaal (naar boven)
Door: Marjon van der Steen, Educatief Adviesbureau NME-Plaza

Je hebt (straks) een prachtig groen schoolplein. Waar haal je de tijd vandaan om van deze rijke leeromgeving gebruik te maken? En hoe organiseer je dat? Wat is de meerwaarde van een groen schoolplein voor het totale onderwijs? 

Want een groen speelplein biedt meer kansen dan alleen buiten spelen. Groen betekent dat er dingen te beleven en leren zijn. Maar hoe koppel je de kansen die hier liggen aan je huidige onderwijssituatie zonder dat het meer tijd kost? Er zijn al veel onderzoeken die hebben aangetoond dat leren vaak veel beter beklijft als het gecombineerd wordt met bewegen en buiten zijn in het groen. In deze workshop krijg je handvatten hoe je methodes van natuur, maar ook taal en rekenen kunt uitpluizen op kansen voor buitenonderwijs. Tafels oefenen met vijftallige bladeren of kinderen laten rekenen met een slakkenrace.

Wat heb je aan inrichting van de buitenruimte nodig om dit mogelijk te maken? Verder krijg je voorbeelden om je te inspireren, van natuur, maar ook van taal, rekenen, en creatief. Dus vooral niet meer, maar wel anders!

 

3. Beheer- en beleefkalender voor het Groene Schoolplein (naar boven)
Door: Maaike Kentie, consulent speelnatuur Springzaad

In deze workshop worden jou tools aangereikt en uitgelegd waarmee je het onderhoud en de educatieve activiteiten op je groene schoolplein kunt organiseren. Met de beheer- en beleefkalender wordt het een vanzelfsprekend onderdeel van het schoolprogramma.

Een van de mogelijkheden van deze tool is bijvoorbeeld het adopteren van plekjes op het schoolplein door de verschillende groepen; zoals de vlindertuin door de kleuters, de composthoop of takkenril door groep 8. Niet alleen het beheer, maar ook lesjes en opdrachten in en over die plekken horen daarbij. Ieder kind maakt in zijn schoolloopbaan alles dan een keer mee.

Deze workshop geeft je een beeld van de beheertaken die je met leerlingen kunt oppakken en de educatieve activiteiten die je daaraan koppelt. Daarmee heb je de handvatten voor het opstellen van een eigen beheer- en beleefkalender voor jouw school. 

Over Maaike: Maaike Kentie geeft workshops op scholen In Zoetermeer e.o. en Leiden en de Bollenstreek in het regiogebied van Fonds 1818 waar veel schoolpleinen door een financiële impuls hun schoolplein konden vergroenen.

 

4. Moestuinieren bij school (naar boven)
Door: Elena Francissen, ANMEC en Marianne van Lier, Stichting Oase

Gezonde voeding, meer bewegen en leren over waar je voedsel vandaan komt: een moestuin heeft het allemaal in zich. Hoe je van een moestuin bij school een succes kunt maken, is voor elke school anders. Hoeveel m2 heb je tot je beschikking, en hoeveel tijd? 
Elena Francissen begeleidde verschillende ontdektuinprojecten op Amsterdamse scholen en een moestuinproject op KLA4 in Leusden. Marianne van Lier en Willy Leufgen doen momenteel onderzoek naar tuinieren onder schooltijd in heel Nederland. Zij delen hun kennis en ervaringen met jullie: keuzes, planning, tuinindeling, gewassen en educatieve invulling van het tuinierprogramma. Samen met de andere deelnemers maak je een begin met je eigen moestuin projectplan.