Leren in de stadsnatuur >

Vlinders: spel Papilo

Er zijn spelvormen voor 1 - 6 spelers. Dit spel kan individueel en gezamenlijk gespeeld  worden en kent 3 spelvormen: domino en 2 varianten.

Doel

De leerling leert al spelend vormen en kleuren vergelijken.
De leerlingen leren samen te spelen.
De leerling leert een aantal aanknopingspunten voor het leren kennen van de levenscyclus van de vlinder.
De leerling leert dat diverse soorten planten belangrijk zijn voor de verschillende levensstadia van de vlinder.

Doelgroep

Leerlingen van 4 - 12 jaar