Duurzaam in bedrijf >

32 lessen voor de toekomst

Het boek ’32 lessen voor de toekomst’ staat vol praktische voorbeeldlessen om basisschoolleerlingen – op hun eigen niveau – bij een duurzame wereld te betrekken. Het gaat om enthousiasmerende en vernieuwende lessen die passen bij de kerndoelen in het onderwijs. Het boek met bijhorende website bevat 8 lessen voor de onderbouw, 12 lessen voor de middenbouw en 12 lessen voor de bovenbouw.

'32 lessen voor de toekomst' laat een vernieuwende kijk op onderwijs zien. Ervaren vakdocenten vertalen in het boek duurzaam onderwijs naar kleuters, beginnende rekenaars en stoere schoolverlaters. Ook staan er lessen beschreven van mensen buiten de onderwijswereld,  zoals een beroemd avonturier.

kortom: een boek vol inspiratie om je missie als leerkracht (leerlingen te betrekken bij de actualiteit) te ondersteunen en concreter te maken.

Doel

De lessen passen bij de kerndoelen in het onderwijs. Bij iedere bouw en hoofdstuk staat beschreven bij welk kerndoel de les hoort.

Doelgroep

Het boek met bijhorende website bevat 8 lessen voor de onderbouw, 12 lessen voor de middenbouw en 12 lessen voor de bovenbouw. Het is een uitgave waar iedere betrokkene bij het primaire onderwijs plezier aan zal hebben.