Watertafel - Wateroverlast in de stad

Het klimaat verandert en dit veroorzaakt in ons land hevige regenbuien die voor wateroverlast zorgen.

Deze overlast aanpakken is niet alleen een taak voor de gemeente en het waterschap. Het is een taak voor iedereen. De watertafel maakt dit duidelijk.

In een grote rechthoekige bak zie je de stad, de weilanden, de verharde oppervlaktes zoals wegen, betegelde tuinen en parkeerterreinen. Hevige buien worden nagebootst met een gieter die water over de stad uitstort tot er wateroverlast te zien is: het water kan niet meer weg en blijft staan in de straten, weilanden en verharde oppervlakten.
Vervolgens kan er gezocht worden naar ruimte waar het water afgevoerd of geborgen kan worden: er kunnen sloten aangelegd worden, asfalt kan vervangen worden door grindbedden, er is een wadi, er kunnen grasbetontegels, groene daken, regentonnen, grasvelden en infiltratiekisten ingezet worden of een gemaal voert het water af.

Door zelf wateroverlast te creëren en dit op te lossen, zien, ervaren én leren kinderen maar ook volwassenen hoe zij zelf mee kunnen helpen aan een klimaatbestendige omgeving.

inhoud:

Laten zien welk effect klimaatverandering, in dit geval hevige regenbuien en wateroverlast, heeft op ons en onze leefomgeving.

Laten zien dat iedereen een rol kan hebben in het klimaatbestendig maken van de stad.

duurzame ontwikkelingsdoelen:

laatste wijziging:
2022-05-11 12:27:59

extra info

type:

Lesmateriaal

vormen:

binnenschools

reserveren:

reserveren

Meer info