Textiel

Gemeente Amsterdam heeft een grote uitdaging op het gebied van textiel. Per jaar belandt er in Amsterdam helaas nog steeds gemiddeld 10 kilo textiel per inwoner bij het restafval en wordt dit verbrand, en dat is zonde! Graag leren we leerkrachten en leerlingen door middel van deze inspiratiekoffer, bewust te maken van deze verspilling maar vooral ook te leren wat er allemaal mogelijk is op weg naar circulair textiel. Centraal staat het onderwijsboek De wereld van kleding, welke vol staat met verhalen, prachtige illustraties en kant en klare lessen voor alle groepen. Daarnaast zit ook de Bosatlas van de Duurzaamheid in de koffer en extra onderdelen voor groep 6 t/m 8. Zo helpen Amsterdamse scholen en de leerlingen mee, om alle waarde uit textiel te halen en dragen ze bij aan een duurzamere samenleving.

doel:

Leerlingen:

  • inzicht te geven in het uitputten van grondstoffen, de aarde en de manier waarop de mens hieraan bijdraagt
  • leren onderscheid te maken tussen verschillende soorten textiel en hoe deze gemaakt worden
  • de R-en kennen en toepassen (in de juiste volgorde: Refuse – weigeren, Reduce – verminderen, Reuse - direct hergebruiken, Repair – repareren en als laatste Recycle – hergebruik na behandeling)
  • leren dat zij invloed kunnen hebben op welk textiel jij draagt
  • leren dat textiel na gebruik in een dichte zak in de textielcontainer hoort (en niet bij het restafval, dat is zonde van de grondstoffen, water, chemicaliën en energie).

Kerndoel 35: De leerlingen leren zich redzaam te gedragen in sociaal opzicht, als verkeersdeelnemer en als consument.

Kerndoel 39: De leerlingen leren met zorg om te gaan met het milieu

Kerndoel 42: De leerlingen leren onderzoek doen aan materialen en natuurkundige verschijnselen, zoals licht, geluid, elektriciteit, kracht, magnetisme en temperatuur.

Kerndoel 44: De leerlingen leren bij producten uit hun eigen omgeving relaties te leggen tussen de werking, de vorm en het materiaalgebruik.

Kerndoel 45: De leerlingen leren oplossingen voor technische problemen te ontwerpen, deze uit te voeren en te evalueren.

duurzame ontwikkelingsdoelen:

laatste wijziging:
2021-09-01 11:55:11

extra info

type:

Lesmateriaal

vormen:

binnenschools

reserveren:

reserveren

Meer info