Natuur praatplaten (0-6jr)

Jonge kinderen doen hun eerste ontdekkingen en ervaringen op in de wereld om hen heen.
Met de natuur praatplaten kun je de natuurervaringen van jonge kinderen naar voren halen en creëer je mooie kansen voor gesprekken. Wat vinden ze eng of spannend? Wat intrigeert ze? Wat hebben ze al eens meegemaakt, gedaan en gezien? Het kan aanleiding bieden voor het uitwerken van thema’s op de groep en soms zul je zelfs al een beetje kunnen filosoferen met de kinderen. De praatplaten tonen herkenbare, natuurgetrouwe foto’s die dicht bij de leefwereld van het jonge kind staan.
Je kunt de praatplaten in de kring bespreken voordat je met de kinderen naar buiten gaat. Je kunt de aandacht van de kinderen richten op bepaalde dingen die ze dan ook kunnen gaan herkennen of onderzoeken. Wanneer je een praatplaat bij de thematafel ophangt, stimuleer je het vertellen aan elkaar en aan de ouders.

Achterop de praatplaat staan suggesties voor verschillende vragen die je kunt stellen. De dikgedrukte woorden kun je extra benadrukken. Maar volg vooral ook de interesse en het initiatief van de kinderen.

doel:

Het in gesprek gaan aan de hand van de praatplaten nodigt uit tot bewust laten beleven, gericht waarnemen, vragen stellen en het verwoorden van ervaringen.
Het helpt kinderen betekenis te geven aan hun omgeving en stimuleert de taalontwikkeling.

inhoud:

Er zijn 6 sets met in totaal 85 gelamineerde praatplaten op A4 formaat. Bij elke set is er een praatplaat van het thema of element zelf (zoals ijs, modder, water), dieren en planten die je daar kunt tegenkomen, platen die zintuigelijke ervaring weergeven zoals sneeuw in je hand of water op je voeten. Platen die sporen binnen het thema laten zien zoals voetsporen in de aarde of vliegtuig sporen in de lucht en platen die het spel van kinderen of doe-dingen binnen dat thema laten zien. Je kunt alle sets gezamenlijk lenen, of een eigen selectie maken.


  • 15 Praatplaten water
  • 15 Praatplaten bos
  • 10 Praatplaten gras
  • 11 Praatplaten zand
  • 11 Praatplaten aarde
  • 13 Praatplaten lucht
  • 11 Praatplaten sneeuw

duurzame ontwikkelingsdoelen:

laatste wijziging:
2022-01-18 14:32:22

extra info

type:

Lesmateriaal

vormen:

binnenschools

omgeving van gebruik:

school opvang

reserveren:

reserveren

Meer info