Vlinders: inspiratiepakket groep 6 t/m 8 (download)

Deze map dient ter inspiratie bij het invulling geven aan het thema. Om het pakket bij jouw eigen klas te laten aansluiten, heb je keuze uit verschillende lesactiviteiten. Zo kun je een mooie NME-les of lessenserie samenstellen. Natuurlijk kun je eigen materiaal gebruiken of zoeken om het thema helemaal te laten passen bij jouw klas.

Indeling van de lesmap

1 Theoretische verdieping voor de leerkracht

2 Inrichting rijke leeromgeving

3 Klassikale lessen

4 Aan de slag (practicum, werkbladen, spelletjes en coöperatieve lessen)

5 Een stapje verder

doel:

De leerdoelen zijn afhankelijk van de lesactiviteiten die je zelf kiest. Met dit lespakket kun je werken aan de doelen:

• De leerlingen kennen de metamorfose of levenscyclus van vlinders.

• De leerlingen weten wat een vlinder en een rups zijn en kunnen enkele kenmerken benoemen.

• De leerlingen weten wat rupsen en vlinders eten.

• De leerlingen kunnen enkele vlindersoorten herkennen.

• De leerlingen kunnen de verschillend tussen dag- en nachtvlinders benoemen.

• De leerlingen kunnen rupsen en vlinders observeren in hun eigen omgeving.

• De leerlingen weten wat een waardplant en een voedselplant zijn.

• De leerlingen weten wat vijanden zijn van vlinders en hoe ze overleven, bijv. door gebruik van camouflage.

• De leerlingen weten hoe vlinders overwinteren.

• De leerlingen weten wat het nut van vlinders is.

• De leerlingen kunnen zorgdragen voor een vlindervriendelijke omgeving.

• De leerlingen kunnen zorgdragen voor de rupsen en vlinder van het koolwitje in de vlinderkast.

• De leerlingen kunnen de groei van ei tot vlinder van het koolwitje monitoren.

laatste wijziging:
2021-04-06 11:56:14

extra info

type:

Doe het zelf lessen

vormen:

binnenschools

reserveren:

reserveren

Meer info