Online Mini symposium: Groene professionals groeien door!

Woensdag 12 mei 14:30-16:30

(Groene) professionals hebben het afgelopen jaar veel werk verzet in onzekere tijden. Om vol te houden heb je doorzettingsvermogen en veerkracht nodig. Maar er is meer; GROEI, daarvoor heb je ‘voeding’ nodig. Dagelijkse groene input is essentieel. Dat zetten we om in daden. We willen jullie inspireren en met elkaar in verbinding brengen. Denk je vast na over deze vragen:

 • Wat heb jij nodig om te groeien?
 • Hoe blijf je op de groene koers?
 • Wat wil je dit jaar bereiken?

Jannette Prins, taalkundige en expert jonge kind geeft een inspirerende key-note.Bij de Thomas More Hogeschool is bezig met haar promotieonderzoek ‘Hoofd, schouders, knie en TAAL’

Ze onderzoekt of het voor de taalontwikkeling van jonge kinderen uitmaakt of zij spelen in een verstedelijkte omgeving of in een natuurrijke omgeving. Vervolgens kijkt zij hoe professionals in het voor- en vroegschoolse onderwijs de speelleeromgeving zo kunnen inzetten, dat het kinderen optimaal de ruimte biedt voor het opdoen van nieuwe ervaringen. Belangrijk is om te gaan zien hoe kinderen hun lichaam inzetten bij alles wat ze doen om de wereld om hen heen te ontdekken, te begrijpen en in taal te vatten.

Daarna gaan we aan experttafels over groene thema’s in gesprek. Lees hieronder welke expert tafels er zijn. We benieuwd naar jullie verhalen en vragen uit de groene praktijk.


De aanmeldingen voor dit symposium zijn helaas gesloten!
Alle bevestigingen met zoom links zijn verstuurd. Heb je je wel aangemeld maar geen mail ontvangen? Mail naar mela@anmec.nl.
Wil je op de hoogte blijven van andere bijeenkomsten? Meldt je dan aan voor de ANMEC nieuwsbrief.
Je kunt natuurlijk wel nog mee doen met de dag van de groene kinderopvang op 18 mei. van Groen Cement.

doel:

Pedagogisch medewerkers, pedagogen, beleidsmedewerkers en leidinggevenden in de kinderopvang inspireren, met elkaar in verbinding brengen en hen een zaadje laten planten bij zichzelf: Wat heb ik nodig/wil ik bereiken om te groeien?

inhoud:

Je kunt je inschrijven voor verschillende experttafels. In kleinere groepjes gaan we samen met een expert in gesprek over dit thema. Let op! Het programma is nog in ontwikkeling. Hou deze pagina in de gaten voor meer info. Wanneer een experttafel vol is, verdwijnt hij bij de opties in het aanmeldformulier.

 1. Experttafel 1 'De groene speelruimte' met expert Peter Doornebal

  Stel, je wil de speelplaats vergroenen waar begin je dan? En hoe groei je ook als team mee in het begeleiden van het spel van kinderen in die groene speelruimte? Peter Doornebal is tuin- en landschapsontwerper bij buroBlad en ontwerpt al meer dan 15 jaar avontuurlijke buitenspeelruimtes voor kinderen. Overal waar gespeeld mag worden, maakt Peter het graag groen! Niet zozeer met speeltoestellen maar juist met zand, water, bosjes, heuvels en dalen. Peter is razend enthousiast en zit vol verhalen over het betrekken van pedagogisch medewerkers, ouders én kinderen in dit proces naar vergroening. Hoe kun je met een groene nieuwsgierige blik door de ogen van het kind leren kijken? Of je nou klein begint of het groot aanpakt. Met Peter kun je heerlijk uitwisselen over dit thema.
 2. Experttafel 2 'Moes(tuinieren)' met expert Marieke Dekker
  Weet jij al veel over natuurlijk moestuinieren? Droom je ervan om je kennis en ervaringen te delen met kinderen? Steeds meer kinderopvang organisaties willen gaan moestuinieren en eetbaar groen op nemen in hun pedagogisch aanbod. Maar niet iedere pedagogisch medewerker heeft groene vingers. Hoe voorkom je dat de moestuin vervalt in een bak vol onkruid en hoe kun je kinderen betrekken bij het moestuinieren? Marieke Dekker is moestuinspecialist bij IVN en heeft ook de opleiding tot moestuincoach ontwikkeld. Zij heeft enorm veel kennis en ervaring met moestuinieren die ze graag met je deelt.
 3. Experttafel 3 ‘Samenwerken met externen’ met expert Méla Krijger
  Een kinderdagverblijf is eigenlijk een soort minimaatschappij. Kinderen ontwikkelen een relatie met de wereld om zich heen: Thuis, het kinderdagverblijf, de school en de buurt. Deze wereld wordt steeds groter en daar kun je als kinderdagverblijf prachtig op inspelen. Hoe interessant is het om je blik meer naar buiten te richten en samenwerking te zoeken met buurtbewoners, organisaties, lokale ondernemers en initiatieven in jouw omgeving om zo meer groene impact te maken, kennis te delen, relaties op te bouwen en ook kinderen hierbij te betrekken? NME-centra zijn vaak een spil in de community en hebben bovendien vaak leuke materialen activiteiten in huis waar je gebruik van kunt maken Er liggen zoveel mogelijkheden om meer samen op te trekken. Méla Krijger is projectleider kinderopvang bij ANMEC, het Amsterdams NME-centrum. In haar vak is samenwerking met de community de sleutel tot succes en samen groeien. Ze deelt graag haar kennis en ideeën.
 4. Expertafel 4 Taalontwikkeling - Buiten gebeurt het! met expert Janneke Hagenaar

  Kinderen hebben ruimte nodig om te ontwikkelen. Buiten in de natuur vinden ze die ruimte. Professionals die zelf als kind veel buiten waren, nemen deze herinnering, dat plezier en die waardering mee in hun vak en kiezen bewust voor buiten. Hoe zit dat bij jou? In ons gesprek aan de expertafel gaan we vanuit het plezier en genieten, de stap zetten naar bewust kijken naar taalgebruik in de buitenruimte. Als kinderen buiten zijn, staan hun zintuigen extra open. Wat zijn nu typische dingen die je daarom beter buiten kunt doen dan binnen? Wat leren kinderen in die buitenervaringen te begrijpen? Hoe kunnen we aan dat begrip nieuwe woorden koppelen? Taalontwikkeling; dat is werken en weten. Hoe kun je dit boeiende proces als collega’s samen ondersteunen?
  Janneke Hagenaar is directeur Groen Cement en onderzoeker bij het Lectoraat Natuur en Ontwikkeling Kind (Hogeschool Leiden). Vanuit Bureau Hagenaar werkt ze als jonge kind-specialist in kinderopvang en onderwijs

 5. Experttafel 5 'Groen in je pedagogisch beleid' met expert Tom Lindt
  Tom Lindt is werkzaam bij Kinderopvang ZON! Zij zijn altijd met de kinderen buiten te vinden. Eenvoud en aandacht vormt binnen deze opvang de basis. De natuur is verankerd in hun pedagogisch beleidsplan. Hoe dan vraag je je misschien af. Aan deze experttafel kunnen jullie daarover in gesprek. Wat betekent het om natuur zo’n duidelijke geven plek te geven in je beleid en hoe betrek je daar collega’s en ouders bij. Tom heeft als pedagogisch coach ervaring en deelt dat graag met jou.
 6. VOL! Experttafel 6 'Natuur als creatieve leeromgeving' met expert Daniël Korai
  De rol die natuurbeleving en groene schoolpleinen/buitenruimtes kunnen spelen binnen het leren van kinderen is jammer genoeg nog enorm onderbelicht. Dit terwijl de natuur bij uitstek een plek is om op een creatieve manier te kunnen leren. Een leren dat verder gaat dan alleen lesstof en schoolvakken, maar waar je daarnaast ook leert over jezelf, de wereld om je heen en hoe alles met elkaar samenhangt. Een leren dat past bij het kind zijn, zelfs (en misschien wel juist) voor kinderen in de kinderopvang, waar het opdoen van kennis nog niet het doel is en leren gelijkstaat aan ontdekken. Maar waar begin je dan? Welke elementen heb je nodig in een creatieve leeromgeving? En welke rol speel jij daarin als ‘ondersteuner van leren’? Aan deze tafel kun je het samen met Daniël ontdekken. Daniël Korai heeft een opleiding gehad tot boswachter, maar is tegenwoordig werkzaam voor het Nederlands Jeugdinstituut en Stichting Groen Cement. Daarnaast organiseert hij trainingen binnen het (internationale) jongerenwerk en de kinderopvang, gericht op het leren van en het verbinden met de natuur.

duurzame ontwikkelingsdoelen:

laatste wijziging:
2021-05-10 15:48:38

extra info

type:

Bijeenkomst

vormen:

binnenschools

omgeving van gebruik:

opvang

reserveren:

reserveren

Meer info