Vlinders: inspiratiepakket groep 1 t/m 2 (download)

Deze map dient ter inspiratie bij het invulling geven aan het thema. Om het pakket bij jouw eigen klas te laten aansluiten, heb je keuze uit verschillende lesactiviteiten. Zo kun je een mooie NME-les of lessenserie samenstellen. Natuurlijk kun je eigen materiaal gebruiken of zoeken om het thema helemaal te laten passen bij jouw klas.

Indeling van de lesmap

1 Theoretische verdieping voor de leerkracht

2 Inrichting rijke leeromgeving

3 Klassikale lessen

4 Aan de slag (practicum, werkbladen, spelletjes en coöperatieve lessen)

5 Een stapje verder

doel:

Met dit lespakket kun je, afhankelijk van de lesactiviteiten die je zelf kiest, werken aan de doelen:
• De leerlingen kennen de metamorphose of levenscyclus van vlinders.
• De leerlingen weten wat een vlinder en een rups zijn en kunnen enkele kenmerken benoemen.
• De leerlingen weten wat rupsen en vlinders eten.
• De leerlingen kunnen enkele vlindersoorten herkennen.
• De leerlingen kunnen rupsen en vlinders observeren in hun eigen omgeving.
• De leerlingen kunnen zorgdragen voor een vlindervriendlijke omgeving.
• De leerlingen kunnen zorgdragen voor rupsen en vlinders van koolwitje in een vlinderkast.
• De leerlingen kunnen de groei van ei tot vlinder van een koolwitje monitoren.

laatste wijziging:
2021-04-06 11:55:51

extra info

type:

Doe het zelf lessen

vormen:

binnenschools

reserveren:

reserveren

Meer info