Wonderwel, van afval tot grondstof groep 4 t/m 8

In drie samenhangende lessen maken leerlingen kennis met de grondbeginselen van duurzame afvalverwerking. Ze worden enthousiast gemaakt om zelf actief bij te dragen aan een wereld zonder afval. Alle lessen beginnen met verwondering. Leerlingen worden geconfronteerd met een voorwerp of een proefje in combinatie met een vraag die nieuwsgierig maakt en een vanzelfsprekendheid ter discussie stelt. Zo verwonderen leerlingen zich over de vraag of er ook afval zou zijn zonder mensen? Of wat er gebeurt met hun vuilniszak nadat die op straat is gezet. Door de verwondering wordt bij leerlingen het zelf nadenken geactiveerd en de intrinsieke motivatie om er het fijne van te willen weten.

De lessen zijn geschikt voor de groepen 4 tot en met 8. Ze bestaan uit een basis-les, merendeels in de kring, en diverse actieve mogelijkheden tot verwerking. Afhankelijk van de groep, of de tijd voor het thema, kan er korter of langer worden stilgestaan bij een les en kunnen er meer of minder verwerkingsactiviteiten worden uitgevoerd. Bij de derde les is er na de basis-les een aparte verwerking voor de midden - en bovenbouw.

doel:

Oriëntatie op jezelf en op de wereld OJW:

- Mens en samenleving: 39
De leerlingen leren met zorg om te gaan met het milieu.

- Natuur en techniek: 44
De leerlingen leren bij producten uit hun eigen omgeving relaties te leggen tussen de werking, de vorm en het materiaalgebruik.

- Natuur en techniek: 45
De leerlingen leren oplossingen voor technische problemen te ontwerpen, deze uit te voeren en te evalueren.

Les 1 doel:
- Leerlingen begrijpen het begrip kringloop.
- Ze begrijpen waarom er in de natuur geen afval bestaat.

Les 2 Doel:
- Leerlingen begrijpen dat je met recyclen grondstoffen uit afval in de kringloop houdt.
- Ze leren hoe van restafval elektriciteit wordt gemaakt.
- Ze ontwikkelen respect voor mensen die zorgen voor de afvalverwerking.
- Ze bedenken hoe ze zelf kunnen zorgen voor minder afval thuis en op school.

Les 3 doel:
- Leerlingen begrijpen het belang van goed nadenken over een productontwerp om afval te voorkomen.
- Leerlingen bedenken een actie om bij te dragen aan een wereld zonder afval en voeren die uit.

inhoud:

  • 1 handleiding voor alle lessen in PDF
  • 1 presentatie voor alle lessen in PDF
  • 9 bijlagen in PDF
laatste wijziging:
2021-02-11 11:03:21

extra info

type:

Projecten

vormen:

binnenschools

reserveren:

reserveren

Samen met Amsterdam