Puinruimers

In de actieve lessenserie “Puinruimers”, verkennen leerlingen problemen en oplossingen rondom afval en onderzoeken ze wat zij er ze?lf aan kunnen doen. Aan de hand van ‘Ontwerpend Leren’ zijn ze bezig om hun creativiteit in te zetten, veelvuldig samen te werken en worden ze gestimuleerd om “out of the box” te denken.

De lessen zijn op thema gerangschikt, te beginnen bij afval en zwerfafval, om verder te gaan op het voorkomen van afval en het goed scheiden van afval. Tenslotte worden leerlingen uitgedaagd om zelf oplossingen te verzinnen. In de lessen van Puinruimers maken we gebruik van de Design-athon methode. In een design-athon ontwerpen, bouwen en presenteren leerlingen oplossingen voor sociale problemen in de wereld.

In dit volledige lespakket, vind je alle presentaties, werkbladen en informatie die je nodig hebt om met weinig voorbereiding aandacht te geven aan dit onderwerp!

doel:

Het programma is modulair opgebouwd, iedere les kan ook los worden uitgevoerd.

Les 1:

 • Leerlingen weten het verschil tussen afval en zwerfafval.
 • Leerlingen weten over het recyclen van plastic en papier.
 • Leerlingen kunnen oplossingen bedenken om zwerfafval te voorkomen.
 • Leerlingen zijn gemotiveerd om zelf iets te doen aan het afvalprobleem.

Les 2:

 • Leerlingen zijn bekend met de ideeën van de Ladder van Lansink, waardoor:
 • Leerlingen beseffen dat afval waarde heeft (afval = grondstof)
 • Leerlingen weten dat voorkomen van afval, hergebruik, recycling en verbranding manieren zijn om met afval om te gaan.
 • Leerlingen kunnen de verschillende manieren van omgaan met afval indelen in volgorde van milieu-impact.
 • Leerlingen kunnen manieren verzinnen om afval te voorkomen.

Les 3:

 • Leerlingen kunnen de verschillende afvalstromen herkennen.
 • Leerlingen kunnen oplossingen bedenken om de recycle-cyclus te versterken.
 • Leerlingen kunnen een systeem bedenken om andere leerlingen te motiveren hun afval te scheiden.

Les 4:

 • De leerlingen begrijpen hoe je afval kunt voorkomen.
 • De leerlingen zijn bereid zich in te zetten om afval te voorkomen.
 • Leerlingen zetten hun creativiteit in om een manier te bedenken om anderen aan te moedigen om het maken van afval te voorkomen.

inhoud:

 • 1 handleiding voor alle lessen in PDF
 • 4 presentaties in PDF (les 1 t/m 4)
 • Zwerfiebingo kaart afbeelding (les 1)
 • Idee-werkblad: Afval in de klas (les 2)
 • Docent versie idee-werkblad (les 2)
 • Schetsblad (les 2)
 • Idee-werkblad: Afval scheiden op school! (les 3)
 • Kaarten ‘ladder van lansink-spel’ (les 4)

duurzame ontwikkelingsdoelen:

laatste wijziging:
2021-01-27 15:30:22

extra info

type:

Projecten

vormen:

binnenschools

omgeving van gebruik:

school

reserveren:

reserveren

Samen met Amsterdam