Vogels: inspiratiepakket groep 1 t/m 2 (download)

Hoe werkt het?

Deze map dient ter inspiratie bij het invulling geven aan het thema. Om het pakket bij jouw eigen klas te laten aansluiten, heb je keuze uit verschillende lesactiviteiten. Zo kun je een mooie NME-les of lessenserie samenstellen. Natuurlijk kun je eigen materiaal gebruiken of zoeken om het thema helemaal te laten passen bij jouw klas.

Indeling van de lesmap

1 Theoretische verdieping voor de leerkracht

2 Inrichting rijke leeromgeving

3 Klassikale lessen

4 Aan de slag (practicum, werkbladen, spelletjes en coöperatieve lessen)

5 Een stapje verder

doel:

Leerdoelen:

De leerdoelen zijn afhankelijk van de lesactiviteiten die je zelf kiest. Met dit lespakket kun je werken aan de doelen:

Vogels algemeen

• De leerlingen weten wat een vogel is en kennen de volgende kenmerken van vogels:- de levenscyclus: van ei tot ei - veren en hun functie - snavels, snavelvormen en hun functie

• De leerlingen weten dat vogels een nest bouwen voor het warm houden van de eieren.

• De leerlingen weten hoe het broedproces van een vogel eruitziet en kunnen dit stap voor stap bijhouden.

• De leerlingen kunnen zelf de (stad)vogels helpen, thuis en op school.

• De leerlingen kunnen vogels in de schoolomgeving onderscheiden en herkennen aan uiterlijk en geluid.

• De leerlingen weten dat watervogels vette veren hebben als bescherming tegen het water, bijvoorbeeld de eend.

Trekvogels

• De leerlingen weten dat er in Nederland vogels komen om te broeden of te overwinteren.

Roofvogels

• De leerlingen weten dat roofvogels en uilen vlees- of aaseters zijn. Ze herkennen de vogels aan hun snavels enklauwen.

laatste wijziging:
2021-04-06 11:56:21

extra info

type:

Doe het zelf lessen

vormen:

binnenschools

reserveren:

reserveren

Meer info