Vogels: inspiratiepakket groep 3 t/m 5 (download)

Hoe werkt het?

Deze map dient ter inspiratie bij het invulling geven aan het thema. Om het pakket bij jouw eigen klas te laten aansluiten, heb je keuze uit verschillende lesactiviteiten. Zo kun je een mooie NME-les of lessenserie samenstellen. Natuurlijk kun je eigen materiaal gebruiken of zoeken om het thema helemaal te laten passen bij jouw klas.

Indeling van de lesmap

1 Theoretische verdieping voor de leerkracht

2 Inrichting rijke leeromgeving

3 Klassikale lessen

4 Aan de slag (practicum, werkbladen, spelletjes en coöperatieve lessen)

5 Een stapje verder

doel:

Leerdoelen:

De leerdoelen zijn afhankelijk van de lesactiviteiten die je zelf kiest. Met dit lespakket kun je werken aan de doelen:

Vogels algemeen

• De leerlingen kennen de volgende kenmerken van vogels:- de levenscyclus: van ei tot ei - veren, rui en hun functie - snavels, snavelvormen en hun functie

• De leerlingen weten hoe vogels een nest bouwen en kunnen deze technieken zelf toepassen.

• De leerlingen weten dat de broed er bij verschillende vogels verschillend uitziet: verschillen in ei, nest, broedtijd enuitvliegtijd.

• De leerlingen weten wat ze zelf voor (stad)vogels kunnen doen, thuis en op school.

• De leerlingen kunnen vogels observeren, tellen en herkennen aan uiterlijk en geluid.

• De leerlingen weten dat vogels in verschillende biotopen leven en leggen het verband tussen de kenmerken van vogels en hun leefomgeving. Ze weten dat watervogels vette veren hebben als bescherming tegen het water.

Trekvogels

• De leerlingen weten dat trekvogels om verschillende redenen trekken: voortplanting, kou en voedsel.

• De leerlingen wat zomer- en wintergasten zijn en wat jaarvogels en standvogels zijn.

• De leerlingen dat vogels geringd worden voor onderzoek en dat de mens daardoor de trek goed kan voorspellen.

Roofvogels

• De leerlingen weten dat roofvogels en uilen vlees- of aaseters zijn

• Ze herkennen de vogels aan hun snavels, klauwen.

• De leerlingen kunnen door een braakbal te pluizen onderzoeken wat een roofvogel heeft gegeten.

laatste wijziging:
2021-04-14 10:42:17

extra info

type:

Doe het zelf lessen

vormen:

binnenschools

reserveren:

reserveren

Meer info