Vergroen je eigen schoolplein

Wij stimuleren dat kinderen buiten, op natuurrijke, avontuurlijke en speelse plekken kunnen spelen en zo rijke ervaringen op kunnen doen. Een schoolplein kan bijdragen aan deze avontuurlijke plekken. Door jouw schoolplein te gaan vergroenen kunnen kinderen beestjes en planten ontdekken; kan reken- en taalles ook buiten gegeven worden met o.a. vormen uit de natuur. En kan jouw schoolplein een groene plek zijn voor de straat of buurt en maakt jouw buurt meer rainproof.

Deze hand-out ‘Vergroen jouw schoolplein’ geeft tips en ideeen over welke stappen gezet kunnen worden om van een versteend schoolplein naar een groen schoolplein te komen. Ook geeft de hand-out ideeën hoe je het schoolplein kan gebruiken bij jouw buitenlessen.

doel:

Leerkrachten en buurt stimuleren om meer groen aan te leggen op schoolpleinen en om buitenlessen te geven op het schoolplein.

inhoud:

Belang van een groen schoolplein

Aan de slag

Voorbereiding

Draagvlak: subsidies; brainstorm; inspraak; biodiversiteit

Ontwerpen: biodiversiteit; definitief plan; werkplanning; onderhoudsplan

Aanleg: aanleg, biodiversiteit

Gebruik & beheer: natuurlijk spelen; natuurlijk leren; biodiversiteit

Meer informatie: groene speelpleinen; natuur- en duurzaamheidseducatie, advies en ondersteunende materialen; fondsen

Bijlagen:

1. Checklist aanvraag schoolplein Amsterdamse Impuls Schoolpleinen

2. Stappenplan Amsterdamse Impuls Schoolpleinen

3. Inspiratiebundel buitenles

4. Educatieve waarde van een groen en gezond schoolplein

5. Brochure planten op het plein

6. Kalender voor beheer en onderhoud

7. Overzicht beheer en onderhoud groen schoolplein

8. Klassen zonder muren

9. Overzicht educatief aanbod anmec

10. Achtergrondinformatie

a. Moestuinieren met kinderen, tips voor de school

b. Buitentijd is leertijd, mark mieras

c. Factsheet onderzoek leerkracht groene schoolpleinen

laatste wijziging:
2022-05-06 15:32:47

extra info

type:

Doe het zelf lessen

vormen:

binnenschools

omgeving van gebruik:

school

downloads:

download 1

reserveren:

reserveren

Meer info