De voedselbank - Oog voor voedsel en Hart van mensen

Twee onderwijsdeskundigen, een communicatie professional en een ontwerper/illustrator werkten als vrijwilliger samen om een lespakket over de wereld van de voedselbanken samen te stellen.
Het lespakket bestaat uit 4 thema’s:

  • Wat doet de voedselbank?
  • Armoede
  • Voedselverspilling
  • Hoe werkt de voedselbank?

Er is een handleiding voor docenten en een werkboek voor leerlingen beschikbaar.

doel:

Dit lessenpakket sluit aan bij de volgende kerndoelen van het primaire onderwijs:
34 De leerlingen leren zorg te dragen voor de lichamelijke en psychische gezondheid van henzelf en anderen.
35 De leerlingen leren zich redzaam te gedragen in sociaal opzicht, als verkeersdeelnemer en als consument.
37 De leerlingen leren zich te gedragen vanuit respect voor algemeen aanvaarde waarden en normen.

inhoud:

De lessen zijn verdeeld in 4 thema’s:
1 Oriëntatie op de voedselbank: wat is de voedselbank, wat doet de voedselbank, wat zijn sponsors en vrijwilligers (evt. aan te vullen met een gastles van een vrijwilliger van de voedselbank).
2 (Verborgen) armoede (in Nederland), wat is leefgeld, mogelijke oorzaken van armoede.
3 Voedsel, voedselverspilling en voedselveiligheid.
4 Werken bij de voedselbank: meer in detail het proces van voedsel ophalen t/m voedseluitgifte, vrijwilligers en sponsoring/fondsenwerving (evt. aan te vullen met een bezoek aan de lokale voedselbank).

Dit item is onderdeel van de collectie van de NatuurMEdiatheek van ANMEC. Bekijk het totale NME-aanbod voor basisonderwijs op nmegids.nl/amsterdam.

duurzame ontwikkelingsdoelen:

laatste wijziging:
2021-02-11 11:53:14

extra info

type:

Lesmateriaal

vormen:

binnenschools

reserveren:

reserveren

Meer info