Spel: Terra Nova - minimaatschappij

Hoe zou de ideale wereld eruit zien, als de spelers alles zou mogen bepalen? Het spelersteam bestuurt een eiland waar niets vaststaat en alles wordt bevraagd. Het lot van de eilanders ligt in de handen van het team.
Dit burgerschapspel maakt de grote uitdagingen van de samenleving bespreekbaar. Een verhaallijn vol dilemma's stelt het moreel kompas op de proef. De spelers verkennen verschillende standpunten, denken kritisch na en zien hun eigen waarden in een nieuw licht.
Durf jij het aan om vraagstukken van de andere kant te bekijken?

doel:

Vaardigheden ontwikkelen om samen op zoek te gaan naar oplossingen van maatschappelijke vraagstukken.
Leren dat een ander een andere mening kan hebben over bepaalde 'normen en waarden' (zoals 'eerlijk', 'goed' en 'hoe het hoort').
Leren dat eigen opvattingen niet onveranderlijk zijn als wereldburger, maar ook op school tot in de wijk en van het werk tot thuis.

inhoud:

Dit item is onderdeel van de collectie van de NatuurMEdiatheek van ANMEC. Bekijk het totale NME-aanbod voor basisonderwijs op nmegids.nl/amsterdam.

duurzame ontwikkelingsdoelen:

laatste wijziging:
2022-01-14 12:27:47

extra info

type:

DVD, Spellen

periode:

het gehele jaar

vormen:

binnenschools

omgeving van gebruik:

thuis opvang

reserveren:

reserveren

Meer info