Opgezette vogels

Veel mensen en kinderen zijn dol op vogels. Omdat je ze mag voeren, zoals koolmeesjes in de winter. Omdat ze stoer zijn, zoals uilen en roofvogels. Omdat ze bij Amsterdam horen, zoals de duiven op de Dam.
Maar om ze van dichtbij te bekijken, dat valt vaak niet mee.
De opgezette vogels die u bij ANMEC kunt lenen, blijven gelukkig wel heel rustig zitten.
U kunt maximaal 12 dieren tegelijk reserveren.

Tip:
Reserveer ook verrekijkers en zoekkaarten en ga op zoek naar echte vogels bij u in de buurt. Wie ziet ze als eerste vliegen?

Te leen:

 • Blauwe reiger 3 beschikbaar
 • Boomklever 2 beschikbaar
 • Brandgans 1 beschikbaar
 • Dodaars (mannetje) 1 beschikbaar
 • Duif: Holenduif 1 beschikbaar
 • Duif: Houtduif 2 beschikbaar
 • Duif: Stadsduif 3 beschikbaar
 • Duif: Stadsduif (rood) beschikbaar
 • Duif: Turkse tortel 1 beschikbaar
 • Eend: Bergeend 1 beschikbaar
 • Eend: Kuifeend (mannetje) 1 beschikbaar
 • Eend: Pul 2 beschikbaar
 • Eend: Slobeend (vrouwtje) 1 beschikbaar
 • Eend: Wilde eend (mannetje) 2 beschikbaar
 • Eend: Wilde eend (vrouwtje) 2 beschikbaar
 • Ekster 3 beschikbaar
 • Fazant (mannetje) 1 beschikbaar
 • Fazant (vrouwtje) 1 beschikbaar
 • Fuut (halfvolwassen) 1 beschikbaar
 • Fuut (volwassen) 1 beschikbaar
 • Gekraagde Roodstaart 1 beschikbaar
 • Gierzwaluw (vleugels wijd) 1 beschikbaar
 • Gierzwaluw 2 beschikbaar
 • Goudhaantje 1 beschikbaar
 • Goudvink (mannetje) 1 beschikbaar
 • Graspieper 1 beschikbaar
 • Grauwe vliegenvanger 1 beschikbaar
 • Groenling 2 beschikbaar
 • Groene specht 2 beschikbaar
 • Grote bonte specht 1 beschikbaar
 • Grote zaagbek 1 beschikbaar
 • Halsbandparkiet 2 beschikbaar
 • Houtsnip 1 beschikbaar
 • IJsvogel 2 beschikbaar
 • Jan van Gent (juv.) 1 beschikbaar
 • Kauw 3 beschikbaar
 • Keep (mannetje) 1 beschikbaar
 • Kievit 1 beschikbaar
 • Kneu (mannetje) 1 beschikbaar
 • Kneu (vrouwtje) 1 beschikbaar
 • Koperwiek 1 beschikbaar
 • Kramsvogel 1 beschikbaar
 • Lepelaar 1 beschikbaar
 • Meerkoet 5 beschikbaar
 • Mees: Koolmees 2 beschikbaar
 • Mees: Matkopmees 2 beschikbaar
 • Mees: Pimpelmees 4 beschikbaar
 • Mees: Staartmees 1 beschikbaar
 • Meeuw: Kleine Mantelmeeuw 1 beschikbaar
 • Meeuw: Kokmeeuw 2 beschikbaar
 • Meeuw: Zilvermeeuw 1 beschikbaar
 • Meeuw: Zilvermeeuw (jeugdkleed) 1 beschikbaar
 • Merel (jong) 1 beschikbaar
 • Merel (mannetje) 4 beschikbaar
 • Merel (vrouwtje) 1 beschikbaar
 • Middelste Zaagbek 1 beschikbaar
 • Mus: Huismus (mannetje) 5 beschikbaar
 • Mus: Huismus (vrouwtje) 5 beschikbaar
 • Mus: Ringmus 2 beschikbaar
 • Patrijs 1 beschikbaar
 • Pestvogel 1 beschikbaar
 • Pul (tamme gans) 3 beschikbaar
 • Roodborstje 1 beschikbaar
 • Roodkeelduiker 1 beschikbaar
 • Scholekster 2 beschikbaar
 • Spotvogel 1 beschikbaar
 • Spreeuw 7 beschikbaar
 • Tureluur 1 beschikbaar
 • Veldleeuwerik 2 beschikbaar
 • Vink (mannetje) 1 beschikbaar
 • Vink (vrouwtje) 1 beschikbaar
 • Visdiefje 1 beschikbaar
 • Visdiefje (juv.) 1 beschikbaar
 • Vlaamse Gaai 2 beschikbaar
 • Waterhoen 4 beschikbaar
 • Waterhoen (jeugdkleed) 1 beschikbaar
 • Waterral 1 beschikbaar
 • Watersnip 1 beschikbaar
 • Wulp 1 beschikbaar
 • Zanglijster 3 beschikbaar
 • Zwaluw: Boerenzwaluw 2 beschikbaar
 • Zwaluw: Huiszwaluw 1 beschikbaar
 • Zwarte Kraai 3 beschikbaar
 • Zwartkoptuinfluiter 1 beschikbaar

inhoud:

Dit item is onderdeel van de collectie van de NatuurMEdiatheek van ANMEC. Bekijk het totale NME-aanbod voor basisonderwijs op nmegids.nl/amsterdam.

duurzame ontwikkelingsdoelen:

laatste wijziging:
2022-04-25 12:11:29

extra info

type:

Voorbeelden uit de natuur

periode:

het gehele jaar

vormen:

binnenschools

reserveren:

reserveren

Meer info