Leren in de stadsnatuur >

Fossielen, groep 6 t/m 8

De leerlingen onderzoeken diverse echte fossielen: resten, afdrukken of sporen van planten of dieren die meer 10.000 jaar geleden hebben geleefd. Ze leren hoe fossielen ontstaan en hoe met behulp van fossielen de geschiedenis van de aarde in perioden of tijdvakken is ingedeeld. Aan het eind van de les of lessenserie maken ze zelf een 'fossiel'.

Dit lesmateriaal is in 2016 herzien en vernieuwd en bevat 2 kisten met echte fossielen, een handleiding met uitgewerkte lessen en achtergrondinformatie, werkbladen, informatiekaarten en boeken voor de leerkracht én leerlingen.
Doelgroep Basisonderwijs groep 6 t/m 8
Prijs Te leen voor leden van de NatuurMEdiatheek

Projecten

In schooljaar 2015-2016 startte gemeente Amsterdam een stadsbreed basisprogramma van NME lessen voor alle basisscholen in de stad. Het doel van...
Lees verder

Leren over natuur in de natuurNatuurWijs wil kinderen in verbinding brengen met de natuur. Daarvoor biedt Natuurwijs een programma aan voor...
Lees verder
Bekijk alle projecten 'Leren in de stadsnatuur'

Educatief aanbod

Bekijk ons aanbod 'Leren in de stadsnatuur'